Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało.
Janusz Korczak

 

Konkurs Plastyczny „Świąteczne Inspiracje”

W miesiącu grudniu nauczycielki Monika Kominek, Katarzyna Muzykant i Agnieszka Herczakowska – Kołodziej po raz kolejny zorganizowały w naszym przedszkolu konkurs plastyczny, który skierowany był do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do rudzkich przedszkoli i szkół. W tym roku uczestnicy mieli za zadanie wykonać szopkę bożonarodzeniową. Na konkurs zgłoszonych zostało 14 prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło  29.01.2020r.

W skład komisji konkursowej weszły: Pani Beata Kulik – kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 21 w Rudzie Śląskiej, Pani Wioletta Trzeciakowska – Pasek – nauczyciel
w Szkole Podstawowej nr 2 w Rudzie Śląskiej, Pani Dominika Kandzior – nauczyciel 
w Szkole Podstawowej nr 21 w Rudzie Śląskiej. Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością i pomysłowością. Komisja konkursowa oceniała pomysł, samodzielność wykonania pracy oraz estetykę. 

Lista nagrodzonych:

I miejsce: Zuzanna Cieślik – Miejskie Przedszkole nr 47  z Oddziałami Integracyjnymi

II miejsce:  Lena Weis – Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

III miejsce: Bartosz Swat – Miejskie Przedszkole nr 40

                    

Wyróżnienie otrzymali:

 • Kamil Żymołka, Szymon Tworek i Nicole Runqe – Miejski Przedszkole nr 12
  z Oddziałami Integracyjnymi
 • Denis Cyroń – Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Św. Łukasza
 • Alicja Krawczewska, Jagoda Fica i Borys Szarama – Miejskie Przedszkole nr 43
 • Oskar Czaplok, Nikola Kłos i Natalia Kaszyńska – Miejskie Przedszkole nr 40

Franciszek Man – Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

 

 

 


Przedszkole nr 47 po raz drugi dołączyło do MEN-owskiego projektu „RAZEM NA ŚWIĘTA”.
Akcja polega na zorganizowaniu działań w ramach przedświątecznego wolontariatu. Nasza placówka przy zaangażowaniu pracowników przedszkola, rodziców oraz dzieci aktywnie uczestniczyła w projekcie na wielu polach:
1. Świąteczna zbiórka odzieży, słodyczy i zabawek dla podopiecznych Ochronki im. Aniołów Stróżów, działającej przy Parafii Św. Pawła w Nowym Bytomiu;
2. Pomoc bezdomnym zwierzętom – zbiórka karmy, koców oraz środków czystości dla schroniska w Rudzie Śląskiej oraz w Zabrzu-Biskupicach;
3. Udział w projekcie społecznym SZLACHETNA PACZKA – przygotowanie świątecznej pomocy dla Rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych, przekazanie darów Wolontariuszom (14 paczek) w czasie Weekendu Cudów;
4. Przyłączenie się do akcji DAJ MISIAKA DLA DZIECIAKA – wsparcie najmłodszych pacjentów onkologicznych leczonych w Zakładzie Radioterapii w Gliwicach, przekazanie nowych pluszaków personelowi szpitala;
5. Udział w WIELKIEJ ZBIÓRCE DARÓW – pomoc zwierzakom z całej Polski poprzez wysłanie zebranych rzeczy (50 paczek) na Targi Dobroczynne w Warszawie organizowane przez Fundację CENTAURUS;
6. Zbiórka soczków i słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Zabrzu w ramach upominków mikołajkowych.

Święto Niepodległości 11.11.2019

„Moja ziemio ukochana, od kołyski Ciebie znam,
w każdy dzień od samego rana
śpiewam Polska to mój kraj”
Monika i Michał Kluza
Fragment piosenki „Moja ziemio ukochana”


11 listopada obchodzimy święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to ważny dzień dla wszystkich Polaków, dlatego 8 listopada nasze przedszkole uczciło zbliżające się święto uroczystym apelem, w którym wystąpili najmłodsi. Dzieci zaprezentowały takie utwory jak „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy; „Flaga” Czesława Janczarskiego, „Polska” Ryszarda Przymus, oraz piosenkę wykonaną przez najmłodszego przedszkolaka pt. „Flaga”. Ponadto nauczycielki przedszkola przygotowały dla dzieci poruszającą inscenizację do piosenki Michała i Moniki Kluza pt. „”Moja ziemio ukochana”, oraz inscenizację do melodii Fryderyka Chopina „Tajemniczy las”, a o godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego biorąc tym samym udział w akcji MEN’u „Szkoła dla hymnu”.
Zdjęcia ….

 

„Przerwany marsz” – 80 – ta rocznica wybuchu II wojny światowej

Dnia 02.09.2019r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Panią Eleonorą Müller i Panią Dorotą Konieczną w ramach akcji „Przerwany marsz…”, która powstała z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. Akcja polegała na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Zarówno Pani Eleonora, jak i Pani Dorota to „Polskie Dzieci Wojny”, które urodziły się przed zakończeniem II wojny światowej i tym samym są ostatnimi świadkami tamtych tragicznych dni. Obie Panie opowiedziały naszym przedszkolakom o życiu dzieci w okresie okupacji, która przerwała ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku. Nasze dzieci słuchały Pań z ogromnym zaciekawieniem. Na koniec nie zabrakło uścisków i pamiątkowego zdjęcia.
Zdjęcia ….

 

 

 

 

 

 

Uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

 

 

 

Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcielibyśmy, aby był to dzień szczególny zarówno dla Dużych jak i Małych Polaków.
Dyrektor Jolanta Mitas wraz z pracownikami.

 

 

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w Rudzie Śląskiej – Bykowinie. Swoją działalność rozpoczęło w 1989r. Położone jest z dala od ruchliwej ulicy. Na przełomie 2014/2015roku nasza placówka przeszła gruntowny remont. Zostały wymienione okna, ogrzewanie oraz odremontowane wszystkie sale zajęć.

Przestrzeń wokół przedszkola zajmuje duży ogród, który umożliwia organizowanie wielu ciekawych sytuacji edukacyjnych. Nasz plac zabaw jest wyposażony w liczne urządzenia ogrodowe, które zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęcają do zabawy. Jest to także doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć aktywizujących, doświadczeń i obserwacji przyrodniczych, gdyż wspólnie z rodzicami naszych wychowanków posadziliśmy wiele ozdobnych roślin, krzewów i drzewek.

 

 

Naszym celem jest optymalny na miarę możliwości rozwój psychofizyczny każdego wychowanka we wszystkich sferach osobowości oraz skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacyjnym.

Naszą wizją jest:

 • Wspieranie dzieci, tak aby mogły rozwijać się i zdobywać wiedzę we własnym tempie, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.
 • Prowadzenie placówki przyjaznej, innowacyjnej, przygotowującej dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionej na osiąganie sukcesu.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględnienie w swoich działaniach potrzeb środowiska.
 • Podtrzymywanie atmosfery sprzyjającej akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałanie izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.
 • Wspomaganie rodziców w działaniach wychowawczych oraz edukacyjnych.
 • Umożliwienie Rodzicom aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
 • Zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez jego własną i wielostronną aktywność, zwłaszcza twórczą.
 • Prowadzenie Programu Wychowawczego Przedszkola ukierunkowanego na dziecko, jego potrzeby, umożliwiający mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Posiadanie wykwalifikowanej, kompetentnej, zaangażowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.
 • Stworzenie dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Przestrzeganie praw dziecka, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 • Promowanie osiągnięć przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Przygotowanie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju do pełnego uczestnictwa i funkcjonowania w grupie integracyjnej

Placówka przygotowana jest na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu znajdują się długie korytarze, wygodne szatnie oraz przestronne sale umożliwiające swobodne poruszanie się dzieci z dysfunkcjami. Placówka wyposażona jest w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i wiele kącików zainteresowań z dużą ilością zabawek.
Nauczycielki starają się, aby wystrój przedszkola cieszył i przykuwał uwagę. Służą temu kolorowe przestrzenne dekoracje w salach i na korytarzach przedstawiające scenki z bajek lub dekoracje związane z aktualną porą roku.

 

Mamy także odpowiednio wyposażone łazienki , które również uwzględniają potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

 

Nad rozwojem naszych wychowanków czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Placówka zatrudnia: nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologa, logopedę, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów oraz specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej i terapii SI.
Wychowankowie odnajdują w nauczycielach wsparcie, zapewniają dzieciom podmiotowe traktowanie i dbają o ich wielostronny rozwój. Partnerska i pogodna atmosfera w przedszkolu, życzliwi nauczyciele i pracownicy wspierają rozwój dzieci i umiejętnie otaczają je opieką.

Przy wejściu głównym do naszego przedszkola, znajduje się kącik informacyjny dla rodziców naszych wychowanków, w którym znaleźć można między innymi, ważne informacje dotyczące:

 • aktualnej tematyki związanej z miesięcznym planem pracy od poszczególnych wychowawców,
 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


Opisując nasze przedszkole nie możemy zapomnieć również o licznych pomocach dydaktycznych potrzebnych do stwarzania różnych sytuacji edukacyjnych.
Jako nieliczne przedszkole w mieście dysponujemy salą gimnastyczną, w której odbywają się min. zajęcia ruchowe, muzyczne, zabawy. Sala stwarza możliwość uczestniczenia w wielu przedstawieniach, koncertach, balach przebierańców i innych imprezach okolicznościowych.

 

Na terenie przedszkola znajdują się specjalistyczne gabinety: logopedyczny, psychologa oraz pokoje do indywidualnej pracy umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Dzięki pozyskaniu funduszy z akcji „ Reklama dzieciom” mamy dobrze wyposażoną Sala Doświadczania Świata.

 

Posiadam również zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.
Na koniec warto dodać, że nasze przedszkole stara się zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług edukacyjnych, kładąc nacisk na stosowanie metod aktywnych i aktywizujących. Panuje w nim atmosfera życzliwości, otwartości i wzajemnego zaufania. Jest miejscem dobrej i twórczej zabawy, w którym dzieci czują się jak u siebie w domu.