Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało.
Janusz Korczak

 

 

UWAGA RODZICE!!!

Informujemy, że:

– spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci 3-4 letnich, które będą od września 2019 roku uczęszczać

do naszego przedszkola,

odbędzie się 27 sierpnia (wtorek) o godzinie 16:00,

– spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci 5-6 letnich, które będą od września 2019 roku uczęszczać do naszego przedszkola

( w tym rodziców dzieci uczęszczających do grup integracyjnych i oddziału dla dzieci z autyzmem),

odbędzie się 27 sierpnia (wtorek) o godzinie 17:00.

Bardzo prosimy, aby na czas spotkania pozostawić dzieci w domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotorelacja z naszych działań w ramach MEN-owskiej akcji wolontariatu RAZEM NA ŚWIĘTA.

 

Przedszkole nr 47 dołączyło do MEN-owskiego projektu „RAZEM NA ŚWIĘTA”. 
Akcja polega na zorganizowaniu działań w ramach przedświątecznego wolontariatu. Nasza placówka przy zaangażowaniu pracowników przedszkola, rodziców oraz dzieci aktywnie uczestniczy w projekcie na wielu polach:
1. Świąteczna zbiórka odzieży, słodyczy i zabawek dla podopiecznych Ochronki im. Aniołów Stróżów, działającej przy Parafii Św. Pawła w Nowym Bytomiu;
2. Występ grupy teatralnej z naszego przedszkola w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Nowym Bytomiu – przedstawienie pt. „W podróży na koniec tęczy”;
3. Spotkanie z rudzką poetką Moniką Czoik-Nowicką oraz z seniorami należącymi do „Klubu Aktywnego Seniora” działającego przy Domu Kultury „In-nY” w Kochłowicach;
4. Przekazanie darów podopiecznym Domu Dziecka w Zabrzu z okazji zbliżających się Świąt;
5. Charytatywny kiermasz świąteczny dla Kacperka, który walczy z chorobą nowotworową;
6. Zbiórka karmy, koców oraz środków czystości pod hasłem „PAKA DLA ZWIERZAKA” dla schroniska w Zabrzu-Biskupicach.

 

 

 

 

SZPITAL PLUSZOWEGO MISIA to projekt mający na celu oswojenie dzieci z kontaktem z lekarzem.

W akcji biorą udział studenci medycyny, którzy prowadzą rozmowy z dziećmi na temat tego, czego możemy się spodziewać podczas wizyty u lekarza, jak przebiega badanie, jak wezwać pomoc w razie wypadku. Ponadto w zaimprowizowanym szpitalu studenci wcielają się w rolę lekarzy różnych profesji, a dzieci w rolę opiekunów swoich pluszaków, które zachorowały. Podczas zabawy misie są badane, poddawane różnym procedurom medycznym i chwalone za odwagę. Dzięki temu przedszkolaki mogą oswoić się z „białym fartuchem” i nie boją się chodzić do lekarza.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji charytatywnej

 

Uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

 

 

 

Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcielibyśmy, aby był to dzień szczególny zarówno dla Dużych jak i Małych Polaków.
Dyrektor Jolanta Mitas wraz z pracownikami.

 

Przedszkolaki ,Nauczyciele i Pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej w ramach obchodów

w dniu 9 listopada 2018 r 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będą bili

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ

Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole po raz kolejny przystąpi do Ogólnopolskiej XXIV Akcjii Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Tegoroczny program przebiegać będzie pod hasłem „Podróż do krainy pełnej zdrowia”, którego celem jest przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego zdrowia. W trakcie podróży przedszkolacy przypomną sobie jak wygląda Piramida Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dowiedzą się dlaczego tradycyjne słodycze są niezdrowe i w jaki sposób przygotować „zdrowe słodkości”. Poznają i zrozumieją potrzebę stosowania podstawowych zasad higieny osobistej i dowiedzą się jak ważna jest aktywność ruchowa. Podczas warsztatów mobilizujemy dzieci do samodzielnego przygotowywania posiłków, aby mogły poczuć dotyk, zapach i smak świeżych warzyw i owoców. Program akcji jest bardzo ciekawy, łączy ze sobą kreatywne warsztaty, zabawy, ćwiczenia, zajęcia plastyczne, naukę wierszyków i piosenek oraz aktywność fizyczną – dbamy o to by dzieci się nie nudziły.

 

 

 

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w Rudzie Śląskiej – Bykowinie. Swoją działalność rozpoczęło w 1989r. Położone jest z dala od ruchliwej ulicy. Na przełomie 2014/2015roku nasza placówka przeszła gruntowny remont. Zostały wymienione okna, ogrzewanie oraz odremontowane wszystkie sale zajęć.

Przestrzeń wokół przedszkola zajmuje duży ogród, który umożliwia organizowanie wielu ciekawych sytuacji edukacyjnych. Nasz plac zabaw jest wyposażony w liczne urządzenia ogrodowe, które zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęcają do zabawy. Jest to także doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć aktywizujących, doświadczeń i obserwacji przyrodniczych, gdyż wspólnie z rodzicami naszych wychowanków posadziliśmy wiele ozdobnych roślin, krzewów i drzewek.

 

 

Naszym celem jest optymalny na miarę możliwości rozwój psychofizyczny każdego wychowanka we wszystkich sferach osobowości oraz skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacyjnym.

Naszą wizją jest:

 • Wspieranie dzieci, tak aby mogły rozwijać się i zdobywać wiedzę we własnym tempie, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.
 • Prowadzenie placówki przyjaznej, innowacyjnej, przygotowującej dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionej na osiąganie sukcesu.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględnienie w swoich działaniach potrzeb środowiska.
 • Podtrzymywanie atmosfery sprzyjającej akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałanie izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.
 • Wspomaganie rodziców w działaniach wychowawczych oraz edukacyjnych.
 • Umożliwienie Rodzicom aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
 • Zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez jego własną i wielostronną aktywność, zwłaszcza twórczą.
 • Prowadzenie Programu Wychowawczego Przedszkola ukierunkowanego na dziecko, jego potrzeby, umożliwiający mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Posiadanie wykwalifikowanej, kompetentnej, zaangażowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.
 • Stworzenie dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Przestrzeganie praw dziecka, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 • Promowanie osiągnięć przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Przygotowanie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju do pełnego uczestnictwa i funkcjonowania w grupie integracyjnej

Placówka przygotowana jest na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu znajdują się długie korytarze, wygodne szatnie oraz przestronne sale umożliwiające swobodne poruszanie się dzieci z dysfunkcjami. Placówka wyposażona jest w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i wiele kącików zainteresowań z dużą ilością zabawek.
Nauczycielki starają się, aby wystrój przedszkola cieszył i przykuwał uwagę. Służą temu kolorowe przestrzenne dekoracje w salach i na korytarzach przedstawiające scenki z bajek lub dekoracje związane z aktualną porą roku.

 

Mamy także odpowiednio wyposażone łazienki , które również uwzględniają potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

 

Nad rozwojem naszych wychowanków czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Placówka zatrudnia: nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologa, logopedę, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów oraz specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej i terapii SI.
Wychowankowie odnajdują w nauczycielach wsparcie, zapewniają dzieciom podmiotowe traktowanie i dbają o ich wielostronny rozwój. Partnerska i pogodna atmosfera w przedszkolu, życzliwi nauczyciele i pracownicy wspierają rozwój dzieci i umiejętnie otaczają je opieką.

Przy wejściu głównym do naszego przedszkola, znajduje się kącik informacyjny dla rodziców naszych wychowanków, w którym znaleźć można między innymi, ważne informacje dotyczące:

 • aktualnej tematyki związanej z miesięcznym planem pracy od poszczególnych wychowawców,
 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


Opisując nasze przedszkole nie możemy zapomnieć również o licznych pomocach dydaktycznych potrzebnych do stwarzania różnych sytuacji edukacyjnych.
Jako nieliczne przedszkole w mieście dysponujemy salą gimnastyczną, w której odbywają się min. zajęcia ruchowe, muzyczne, zabawy. Sala stwarza możliwość uczestniczenia w wielu przedstawieniach, koncertach, balach przebierańców i innych imprezach okolicznościowych.

 

Na terenie przedszkola znajdują się specjalistyczne gabinety: logopedyczny, psychologa oraz pokoje do indywidualnej pracy umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Dzięki pozyskaniu funduszy z akcji „ Reklama dzieciom” mamy dobrze wyposażoną Sala Doświadczania Świata.

 

Posiadam również zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.
Na koniec warto dodać, że nasze przedszkole stara się zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług edukacyjnych, kładąc nacisk na stosowanie metod aktywnych i aktywizujących. Panuje w nim atmosfera życzliwości, otwartości i wzajemnego zaufania. Jest miejscem dobrej i twórczej zabawy, w którym dzieci czują się jak u siebie w domu.