Archiwalne

MYSZKI Z JAJEK I PASTA JAJECZNA

Kółko muzyczno-ruchowe

Celem kółka jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką. Rozwijanie zainteresowania dzieci tańcem, wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań, kształtowanie płynności i estetyki ruchu, ekspresji twórczej. Dzieci uczą się prostych elementów ruchowo – tanecznych, uczestniczą w różnych formach aktywności ruchowej i uczą się współdziałania w zespole. Oprócz planowanych działań tanecznych obecna jest również swobodna interpretacja muzyki przez dzieci. Działania prowadzą do przełamania oporów związanych z nieśmiałością, brakiem wiary we własne umiejętności czy rozładowania negatywnych emocji. Dzieci mają prawo wyboru utworów muzycznych i włączają się opracowanie układu choreograficznego. Oprócz tych działań na zajęciach będą również prace związane z projektowaniem rekwizytów.

Zajęcia przeznaczone są dla chętnych dzieci ze wszystkich grup wiekowych naszego przedszkola.

TERMIN REALIZACJI: środa 13:00 – 13:30

PROWADZĄCA: Irena Sega

Kącik kółka muzyczno – ruchowego na trzecim piętrze segmentu B, obok sali „Biedronek”

UCZYMY SIĘ UKŁADÓW TANECZNYCH:

WYSTĘP CZIRLIDEREK PODCZAS I SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ:

Serdecznie Dziękujemy Przedszkolu nr 47 w Rudzie Śląskiej.
Pani Dyrektor Mirosławie Muskietorz
Zastępcy Pani Dyrektor Grażynie Kumnackiej
Nauczycielom oraz całemu personelowi przedszkola.
Rodzicom przedszkolaków no i małym Kochanym przedszkolakom
Za zaangażowanie w organizacji Koncertów i Festynu Rodzinnego
oraz wsparcie materialne.
Bez was nie dalibyśmy rady!
Dziękujemy z całego serca
Kacper Chmiel z Rodzicami
Kacper
Z ogromną radością pragniemy poinformować o stanie zdrowia Kacperka, który jest już po operacji i z dnia na dzień czuje się coraz lepiej!
Artykuł z Wiadomości Rudzkich Nr 37/1088 …

Numer konta, na które można dokonać przelewu na rzecz Kacperka !
http://www.corinfantis.pl/index.php?news=238