Dogoterapia

Zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2018/2019

Tym razem będzie to cykl nieco innych niż zawsze zajęć, bo opierać się będą one na CZYTANIU Z PSEM

Dzieci będą grupowo, w obecności psa słuchać krótkiego opowiadania o „psiej tematyce”, po czym będzie miała miejsce pogadanka na temat treści przeczytanego przez terapeutkę fragmentu i wykonanie do niego ilustracji.

Pies Beniamin będzie cały czas uczestniczył w zajęciach, przechadzał się między dziećmi, leżał koło nich, kładł im głowę kredki….a może i wybierał opowiadanie….?

Dzieci poznają także zasady bezpiecznego kontaktu z psem i zachowania się w jego obecności, z poszanowaniem jego gatunkowych potrzeb.

 

Od września roku szkolnego 2017/2018 w naszym przedszkolu prowadzona jest dogoterapia, jako dodatkowa metoda wspomagania rozwoju i terapii dzieci z niepełnosprawnością.

Co to jest dogoterapia?

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rozwoju, terapii i rehabilitacji człowieka z czynnym udziałem odpowiednio przygotowanego psa i pod okiem wykwalifikowanej osoby prowadzącej. Zajęcia mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

Zajęcia rekreacyjne – zajęcia relaksujące, dostarczające pozytywnych emocji związanych z relacją ze zwierzęciem, motywujące do podejmowania aktywności. Mogą mieć charakter zajęć spontanicznych lub zaplanowanych i przygotowanych.

Zajęcia edukacyjne – zajęcia wspomagające edukację osób poprzez udział psa jako motywatora do podejmowania działania. Ich nieodłączną częścią jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczestników, w oparciu o aktualne potrzeby i możliwości rozwojowe.

Zajęcia terapeutyczne – działanie terapeutyczne, ukierunkowane na konkretne cele, zaplanowane i dostosowane do potrzeb uczestników. Przebieg zajęć i efekty terapeutyczne są dokumentowane i analizowane.

Na zajęciach dogoterapeutycznych w naszym przedszkolu realizowane są ćwiczenia rozwijające obszary funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnościa, wymagające stymulacji i usprawniania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Grupy ćwiczeń:

– Swobodna aktywność z udziałem psa;
– Kształtowanie prawidłowej, bezpiecznej relacji dziecko –pies;
– Rozwijanie podstawowej wiedzy na temat psa, sposobu zachowania się w jego obecności, opieki nad nim;
– Ćwiczenia rozwijające małą i dużą motorykę;
– Ćwiczenia usprawniające mowę czynną i bierną;
– Ćwiczenia rozwijające funkcje w obrębie sfery społeczno – emocjonalnej;
– Ćwiczenia usprawniające percepcje wzrokową i słuchową;
– Ćwiczenia stymulujące sferę sensoryczną;
– Ćwiczenia relaksacyjne z wykorzystaniem kontaktu dotykowego ze zwierzęciem.

Osoba prowadząca:
Agnieszka Herczakowska

psycholog
dogoterapeuta

Pobierz: Dogoterapia …