Opłaty za przedszkole

Druki dotyczące opłat za przedszkole i żywienie:

REGULAMIN ODPLATNOŚCI

UCHWAŁA W SPRAWIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO ULG I ZWOLNIEŃ

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA