Kadra

Naszym mottem jest: „ Mówimy dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
Janusz Korczak

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor Przedszkola mgr Jolanta Mitas – pedagogika wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Zastępca Dyrektora Przedszkola mgr Grażyna Kumnacka – pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, terapia SI

NAUCZYCIELE:

– mgr Agnieszka Herczakowska – Kołodziej – psycholog

mgr Małgorzata Surdyk – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna , terapia pedagogiczna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika

mgr Monika Kominek – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika

mgr Iwona Barszcz – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią, surdopedagogika

mgr Katarzyna Skutnik – pedagogika przedszkolna, pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, tyflopedagogika

mgr Katarzyna Demczuk-Romanowska – logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna

mgr Jolanta Szafran – pedagogika przedszkolna, nauczanie i wychowanie integracyjne z terapią pedagogiczną, surdopedagogika

mgr Katarzyna Muzykant – terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika specjalna

mgr Anna Janas – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Agata Bogobowicz –  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika społeczna, pedagogika socjalno – opiekuńcza, oligofrenopedagogika

– mgr Holeczek Joanna – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika

mgr Elżbieta Markiewicz – rehabilitant ruchowy

lic. Wincek Anna– nauczyciel języka angielskiego(filologia angielska)

– mgr Myller Wioleta – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

– mgr Pawlik Justyna – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

– mgr Poloczek Sabina – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika, terapeuta zajeciowy

– mgr Sega Irena – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

– mgr Dragon Dominika -wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

– mgr Koj Maria – katechetka( pedagogika religijna i katechetyka oraz pedagogika społeczno- opiekuńcza)

– lic. Małgorzata Zbytniewska – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

mgr Beata Nowakowska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, logopedia
 
– mgr Libront  Ewelina – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią, logopedia z glottodydaktyką

– mgr Agnieszka Jawny – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, filologia germańska

– mgr Patrycja Lomania -zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne , edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych , język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

– mgr Patrycja Ptaszek – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, instrumentalistka -gra na instrumencie-gitara

– mgr Monika Tyrka – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna , oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych

– mgr Edyta Suda – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z logopedią, terapia pedagogiczna z arteterapią

– mgr Karolina Pindel – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika

– mgr Agnieszka Palczewska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna

– mgr Hanna Pyka – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

– mgr Ewa Foltyn- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne