Kadra

Naszym mottem jest: „ Mówimy dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
Janusz Korczak

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor Przedszkola mgr Jolanta Mitas – pedagogika wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Zastępca Dyrektora Przedszkola mgr Grażyna Kumnacka – pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, terapia SI

NAUCZYCIELE:

mgr Agnieszka Herczakowska – Kołodziej – psycholog

- mgr Małgorzata Starosta – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

- mgr Małgorzata Surdyk – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna , terapia pedagogiczna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika

- mgr Monika Kominek – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika

- mgr Grażyna Gierszewska – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

- mgr Iwona Barszcz – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią, surdopedagogika

- lic. Irena Zych – pedagogika przedszkolna, opiekuńczo – wychowawcza, oligofrenopedagogika

- mgr Katarzyna Skutnik – pedagogika przedszkolna, pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, tyflopedagogika

- mgr Katarzyna Demczuk-Romanowska – logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna

- mgr Jolanta Szafran – pedagogika przedszkolna, nauczanie i wychowanie integracyjne z terapią pedagogiczną, surdopedagogika

- mgr Katarzyna Muzykant – terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika specjalna

- mgr Anna Janas – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

- mgr Agata Bogobowicz -  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika społeczna, pedagogika socjalno – opiekuńcza, oligofrenopedagogika

mgr Wyciślik Bożena – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Holeczek Joanna – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika

- mgr Elżbieta Markiewicz – rehabilitant ruchowy

- lic. Wincek Anna- nauczyciel języka angielskiego(filologia angielska)

- mgr Myller Wioleta - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

- mgr Pawlik Justyna - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

- mgr Poloczek Sabina – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika, terapeuta zajeciowy

- mgr Sega Irena – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

- mgr Dragon Dominika -wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

- mgr Koj Maria – katechetka( pedagogika religijna i katechetyka oraz pedagogika społeczno- opiekuńcza)

- lic. Małgorzata Zbytniewska – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

- lic.Monika Synowska – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika
- mgr Beata Nowakowska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, logopedia
- mgr Ewelina Hanusiak – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną