Kadra

Naszym mottem jest: „ Mówimy dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
Janusz Korczak

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor Przedszkola mgr Jolanta Mitas – pedagogika wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Zastępca Dyrektora Przedszkola mgr Grażyna Kumnacka – pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, terapia SI

NAUCZYCIELE:

– mgr Agnieszka Herczakowska – Kołodziej – psycholog

mgr Małgorzata Starosta – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

mgr Małgorzata Surdyk – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna , terapia pedagogiczna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika

mgr Monika Kominek – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika

mgr Grażyna Gierszewska – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Iwona Barszcz – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią, surdopedagogika

lic. Irena Zych – pedagogika przedszkolna, opiekuńczo – wychowawcza, oligofrenopedagogika

mgr Katarzyna Skutnik – pedagogika przedszkolna, pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, tyflopedagogika

mgr Katarzyna Demczuk-Romanowska – logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna

mgr Jolanta Szafran – pedagogika przedszkolna, nauczanie i wychowanie integracyjne z terapią pedagogiczną, surdopedagogika

mgr Katarzyna Muzykant – terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika specjalna

mgr Anna Janas – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Agata Bogobowicz –  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika społeczna, pedagogika socjalno – opiekuńcza, oligofrenopedagogika

– mgr Wyciślik Bożena – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

– mgr Holeczek Joanna – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika

mgr Elżbieta Markiewicz – rehabilitant ruchowy

lic. Wincek Anna– nauczyciel języka angielskiego(filologia angielska)

– mgr Myller Wioleta – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

– mgr Pawlik Justyna – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

– mgr Poloczek Sabina – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika, terapeuta zajeciowy

– mgr Sega Irena – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

– mgr Dragon Dominika -wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

– mgr Koj Maria – katechetka( pedagogika religijna i katechetyka oraz pedagogika społeczno- opiekuńcza)

– lic. Małgorzata Zbytniewska – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

mgr Beata Nowakowska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, logopedia
 
– mgr Ewelina Hanusiak – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

– mgr Libront  Ewelina – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią, logopedia z glottodydaktyką