Katecheza 2017/2018

KATECHEZA 2017/2018

Sówki 8,00 – 8,30

Skrzaty 8,30, – 9,00

Zajączki 9,00 – 9,30

Pszczółki 9,30 – 10,00

Motylki 10,00– 10,30

Misiaki 10,30 – 11,00

Tygryski 11,00 – 11,15

Tematy katechez dla dzieci starszych

I Rodzina Dzieci Bożych

1 Bóg mnie bardzo kocha.

2.Chcę bardzo kochać Boga.

3.Kto jest bardzo wielkim skarbem Pana Boga?

4.Każdy człowiek jest skarbem Pana Boga.

5.Pan Bóg daje życie człowiekowi.

6.Pan Bóg obdarza człowieka wolnością.

7.Jeśli chcesz, możesz być dobry.

8.Człowiek nazwał wszystko ,co jest na świecie.

9.Moje ciało jest darem Pana Boga.

10.Ślady Pana Boga i człowieka na świecie,

11.Pan Bóg daje świat człowiekowi.

12.Co mi się najbardziej na świecie podoba?

13.Otrzymuję i umiem dawać.

14.Jestem ukochanym dzieckiem Boga.

15.Pozdrawiam Pana Boga.

II Rodzina dzieci Bożych spotyka się z Bogiem

16.Poznaję Pana Boga przez Jezusa.

17.Jestem wybrany przez Boga.

18.Bóg chce być z nami wniebie i na ziemi.

19.Każdy człowiek ma swoje miejsce w niebie.

20.Pan Bóg podarował nam życie przez rodziców.

21.Kocham moich najblizszych.

22.Pan Bóg dał mi Anioła Stróża.

23.Całym sercem chwalę Pana Boga.

III Bóg dał nam Jezusa

24.Oczekujemy na Światłość od Boga.

25.Z Maryją oczekujemy narodzin Jezusa.

26.Posłaniec zapowiada Maryi.

27.Boże Narodzenie.

28.Wigilijne świętowanie.

29.Pokłon Trzech Króli.

30.Gdzie znajdziemy Jezusa.

31.Kogo zobaczył niewiadomy.

32.Z Jezusem pomagamy chorym

33.Jezus karmi głodnych.

34.Jezus ratuje uczniów podczas burzy.

IV Jesteśmy uczniami Pana Jezusa

35.Jezus przyjmuje dzieci.

36.Jezus napełnia puste sieci rybaków.

37.Bogacz w szkole Pana Jezusa.

38.Słowo Boże posiane w naszych sercach.

39.Jezus przychodzi do małych i dużych.

40.Kochaj bliźniego jak siebie samego.

V Z Panem Jezusem wielbimy Boga

41.Śpiewamy Panu Hosanna.

42.Nowe przykazanie miłości.

43.Chcemy czuwać z Jezusem.

44.Wielkanoc.

45.Pan Jezus jest z nami w smutku i radości.

46.Świętujemy niedzielę.

47.Wniebowstąpienie Pańskie.

48.Zesłanie Ducha Świętego.Duch Święty daje nam odwagę.

Tematy katechez dla dzieci młodszych

I Cieszę się światem podarowanym przez Boga.

1.Chcę kochać.

2.Do kogo mogę się przytulić?

3.Kto się mną cieszy?

4.Boże, patrz jak wyglądam.

5.Mogę patrzec, mówići słuchać.

6.Mogę bieegać, skakać i siedzieć.

7.Co potrafię robić sam.

8.Bóg daje świat.

II Bóg kocha mnie i moją rodzinę

9.Kogo potrzebuję.

10.Potrzebujemy Boga.

11.Wołamy do Boga ,,Ojcze nasz”

12.Bóg Ojciec jest w niebie.

13.Imię Boga ,naszego Ojca.

14.Królestwo Boga i nasze.

15.Bóg Ojciec przekazuje nam słowa.

16.Bóg Ojciec daje nam chleb.

17.Każdy ma swój dom.

18.Bóg zaprawsz nas do swojego domu.

III Pan Jezus jest wśród nas

19.Bóg chciał się urodzić jako człowiek.

20.Bóg chciał mieć ciało.

21.Bóg chciał mieć serce człowieka.

22.Bóg chciał mieć Rodzinę.

23.Moja rodzina.

24.Pan Jezus chce się spotykać z dziećmi.

25.Pan Jezus opiekuje się nami.

26.Pan Jezus pomaga ludziom.

IV Kochamy Boga naszego Ojca

27.Potrzebuję ludzi.

28.Bóg Ojciec kocha wszystkich ludzi.

29.Bóg Ojciec wie, co jest dla nas dobre, a co złe.

30.Bóg Ojciec nas rozumie i nam przebacza.

31.Przebaczamy sobie nawzajem.

32.Bóg Ojciec chce dobra dla nas.

33.Pomagamy sobie czynić dobro.

34.Wołamy do Boga Ojca:,,Amen”

V Spotykamy Boga w roku liturgicznym

35.Nasi przyjaciele w niebie.

36.Chrystus nas Król.

37.Dobry Święty Mikołaj.

38.Radosne oczekiwanie.

39.Przygotowanie do Wigilii.

40.Boże Narodzenie.

41.Pokłon dla Dzieciątka Jezus

42.Pokłon Trzech Króli.

43.Przygotowujemy się do świąt Wielkiej Nocy.

44.Pan Jezus żyje.

45.Idziemy do Pana Jezusa z Jego Matką.

46.Idziemy w procesji z Panem Jezusem.

47.Odpoczywamy z Panem Jezusem.

 

W roku liturgicznym przewidywane są również katechezy okolicznościowe związane z życiem Kościoła , parafii.