Katecheza 2018/2019

PLAN KATECHEZY 2018/2019

/poniedziałek i czwartek/

8.00- 8.30 Tygryski

8.30- 9.00 Biedronki

9.00- 9.30 Skrzaty

9.30- 10.00 Sówki

10.00-10.30 Motylki

10.30-11.00 Misiaki

11.00-11,15 Pszczółki

11,15-11,30 Zajączki

Indywidualne konsultacje z rodzicami czwartek godz.7.45

Zapraszam

Dzieci starsze

I rozdział: Wspólnota dzieci Bożych

Katecheza 1.Kto stworzył świat?

Katecheza 2. Piękny świat mówi nam o Bogu.

Katecheza 3. Człowiek jest wyjątkowy.

Katecheza 4. Przez chrzest weszliśmy do wspólnoty dzieci Bożych.

W rozdziale tym przybliżam prawdę o Bogu Stwórcy wszelkiego stworzenia, który w szczególny sposób wywyższył człowieka.Dzieci dowiadują się o miłości Boga do człowieka oraz o potrzebie dzielenia się miłością z bliźnimi.

II rozdział :Rodzina dzieci Bożych spotyka się z Bogiem i szanuje znaki religijne.

Katecheza 5. W jaki sposób Pan Bóg do nas mówi?

Katecheza 6. Moi bliscy.

Katecheza 7. Jak możemy pomagać?

Katecheza 8. Jak możemy rozmawiać z Panem Bogiem?

Katecheza 9. Uczymy się modlić.

Katecheza 10. Z moimi bliskimi modlę się do Boga.

Katecheza 11.Modlitwa różańcowa.

Katecheza 12. Księga Pisma Świętego.

Katecheza 13. Gdzie możemy usłyszeć słowa Pisma Świętego?

Katecheza 14. Jak mamy słuchać, gdy mówi do nas Bóg?

Katecheza 15. Słowa Boże są światłem.

Katecheza 16. Niedziela to wyjątkowy dzień.

Katecheza 17 ,, Aniele Boży ,Stróżu mój”

Katecheza 18. Święci należą do rodziny dzieci Bożych.

Celem tego rozdziału jest zapoznanie dzieci z Bożym słowem zawartym w Piśmie Świętym, ukazanie znaczenia modlitwy, kształtowanie postawy szacunku do materialnych znaków religijnych zapoznanie z religijnym znaczeniem niedzieli.

III rozdział Bóg Ojciec dał nam Pana Jezusa

Katecheza 19. Pan Bóg zapowiedział Zbawiciela.

Katecheza 20 . Co wiemy o narodzeniu Pana Jezusa?

Katecheza 21. Święta Bożego Narodzenia.

Katecheza 22. Pan Jezus uczy nas kochać Boga.

Katecheza 23. Syn Boży głosi światu Dobrą Nowinę.

Katecheza 24. Troskliwy Pasterz.

Katecheza 25. Miłosierny Samarytanin.

Katecheza 26. Gdy rozpętała się burza.

Katecheza 27. Pan Jezus jest zawsze z nami.

Katecheza 28. Dzielić się dobrocią z innymi

W rozdziale tym ukazuję prawdę o Wcieleniu, o religijnym przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia.Zapoznaję dzieci z wybranymi przypowieściami z Ewangelii.

IV rozdział: Jesteśmy uczniami Pana Jezusa i chcemy Go naśladować

Katecheza 29. Pan Jezus posłał do ludzi apostołów.

Katecheza 30. Uczniowie Pana Jezusa.

Katecheza 31.Pan Jezus powierza Świętemu Piotrowi najwyższą władzę w Kościele.

Katecheza 32. Pan Jezus jest naszym Przyjacielem.

W IV rozdziale przybliżam dzieciom apostołów oraz sposoby realizacji zadań uczniów Jezusa we współczesnym świecie.Podkreślam znaczenie umacniania więzi z Jezusem.

V rozdział: Razem z Panem Jezusem słuchamy Boga Ojca i wielbimy Go.

Katecheza 33. Środa Popielcowa

Katecheza 34. Wielki Tydzień.

Katecheza 35. Zmartwychwstanie – Wielka – Noc.

Katecheza 36. Oczekujemy Ducha Świętego.

Katecheza 37. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Katecheza 38. Nasz Kościół.

Katecheza 39. Kto opiekuje się naszą parafią.

Katecheza 40. Procesja Bożego Ciała.

Katecheza 41. Matka Pana Jezusa uczy nas miłości.

W rozdziale V ukazuję dzieciom prawdę o tajemnicy zbawienia, kształtuję świadomość znaczenia Mszy Świętej.Omawiam zagadnienie obecności Ducha Świętego oraz wielbienia Jezusa w Eucharystii.Ukazuję rolę Maryi uczącej modlitwy i zawierzenia Panu Bogu.

Dzieci młodsze

I rozdział: Cieszę się otaczającym światem i za niego dziękuje Panu Bogu

Katecheza 1. Pan Bóg kocha wszystkie dzieci.

Katecheza 2. Moje miejsce w świecie podarowane przez Boga Ojca.

Katecheza 3. Kogo kocham.

Katecheza 4. Mam koleżanki i kolegów.

Katecheza 5. Pan Bóg podarował nam piękny świat.

Katecheza 6. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkie Jego dary.

Katecheza 7. Potrzebujemy spotkań z Panem Bogiem.

Katecheza 8. Mówię, patrzę,słucham,bawię się-całym sobą chwalę Pana Boga.

W I rozdziale przybliżam dzieciom prawdy o Ziemi, która jest darem Boga Ojca dla wszystkich ludzi.Dzieci poznają wartość koleżeństwa, przyjaźni jak również dowiadują się o umiejętnościach jakimi zostali obdarzeni przez Boga.

II rozdział:Dobry Bóg kocha mnie i moją rodzinę.

Katecheza 9. Bóg Ojciec troszczy się o całą Ziemię.

Katecheza 10. Bóg Ojciec czuwa nad nami.

Katecheza 11. Czego uczę się od moich bliskich?

Katecheza 12. Pan Bóg troszczy się o nas.

Katecheza 13. Potrzebujemy się wzajemnie.

Katecheza 14. Pan Bóg pragnie byśmy spotykali się z Nim na modlitwie.

Katecheza 15.Z moimi bliskimi modlę się do Boga.

Katecheza 16.Dobry Pan Bóg dał każdemu człowiekowi Anioła.

Katecheza 17. Jestem dzieckiem Bożym.

Katecheza 18.Pismo Święte- księga Bożych słów.

Katecheza 19.Jak mamy słuchać gdy mówi do nas Bóg.

Katecheza 20. Modlitwa różańcowa.

W tym rozdziale dzieci przybliżają sobie Boga Ojca, który troszczy się o nich. Uczą się, że modlitwa to rozmowa z Bogiem oraz że Słowo Boże zawarte jest w Biblii.

III rozdział:Pan Jezus jest wśród nas.

Katecheza 21. Święta Rodzina.

Katecheza 22. Pan Jezus narodził się w Betlejem.

Katecheza 23. Święta Bożego Narodzenia.

Katecheza 24. Pan Jezus uczy nas kochać Pana Boga.

Katecheza 25. Pan Jezus uczy nas wielbić Boga

Katecheza 26. Pan Jezus uczy nas dziękować Bogu.

Katecheza 27. Pan Jezus uczy nas przepraszać.

Katecheza 28. Pan Jezus uczy nas kochać Boga i bliźniego

Katecheza 29. Pan Jezus jest naszym Przyjacielem

Katecheza 30. Pan Jezus jest zawsze z nami.

Katecheza 31. Każdego dnia pamiętamy o Panu Bogu.

W III rozdziale ukazuję dzieciom rodzinę jako wspólnotę najbliższych osób przez które działa Pan Jezus .

IV rozdział:Kocham Pana Boga, bo jestem Jego dzieckiem

Katecheza 32. Kocham Pana Boga

Katecheza 33. Kochamy się wzajemnie.

Katecheza 34. Wielki Tydzień

Katecheza 35. Święta Wielkanocne.

Katecheza 36. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Katecheza 37. Bóg Ojciec uczy nas czynić dobro.

Katecheza 38. Maj miesiącem Matki Bożej.

Katecheza 39. Kochamy swoje mamy.

Katecheza 40. Sprawiać radość innym.

Katecheza 41. Z Jezusem idziemy w procesji Bożego Ciała.

Miłość między ludźmi ma swoje źródło w Bożej miłości.Pan Bóg pomaga człowiekowi czynić dobro .W ostatnim rozdziale dzieci uczą się o miłości Boga do człowieka, która prowadzi do uszczęśliwiania bliźniego. Dzieci poznają tradycje wielkanocne. Ukazuję im rolę Maryi w okazywaniu miłości do Jezusa i ludzi.

W nauczaniu przedszkolnym przeprowadzane są również katechezy okolicznościowe związane z życiem parafii i Kościoła.