Katecheza 2019/2020

PLAN KATECHEZY 2019/2020 rok

/poniedziałek i czwartek/

8.00- 8.15 DELFINKI

8.15- 8.30 JEŻYKI

8.30- 8.45 BIEDRONKI

8.45 9.00 SKRZATY

9.00- 9.30 TYGRYSKI

9.30- 10.00 SÓWKI

10.00-10.30 MISIAKI /INTEGRACYJNY/

10.30-11.00 MOTYLKI INTEGRACYJNY/

11.00-11,30 PSZCZÓŁKI

11,30-12.00 ZAJĄCZKI

Dziecko w wieku przedszkolnym potrzebuje odkrywać miłość Boga w kontaktach z bliskimi mu osobami: rodzicami, opiekunami, dziadkami, rodzeństwem, wychowawcami, katechetami.

W inicjowanych procesach wychowania w duchu wiary należy pomóc małemu dziecku, by umiało spotkać Boga w konkretnych wydarzeniach i ludziach ze swego otoczenia, a następnie wyraziło to doświadczenie przed Bogiem w modlitwie. Treści religijne winny być zatem związane ze stawianymi przez dziecko pytaniami, nawiązującymi do codziennych doświadczeń. Wówczas udzielane odpowiedzi będą naturalnym wyjaśnieniem zdobywanych doświadczeń i drogą do odkrywania, poznawania i ukochania Boga.

Grupa dzieci w wieku 3 i 4 lata

1.Cieszę się otaczającym światem i dziękuję za niego Bogu.

2. Kogo kocham.

3. Mam koleżanki i kolegów.

4. Pan Bóg podarował nam piękny świat.

5. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkie Jego dary.

6. Potrzebujemy spotkań z Panem Bogiem.

7. Mówię, patrzę, słucham, bawię się – całym sobą chwalę Boga.

8. Różaniec.

9. Bóg Ojciec troszczy się o całą ziemię.

10. Bóg Ojciec czuwa nad nami.

11. Czego uczę się od moich bliskich.

12. Pan Bóg troszczy się o nas.

13. Potrzebujemy się wzajemnie.

14. Pan Bóg pragnie, abyśmy spotykali się z Nim na modlitwie.

15. Święci należą do rodziny dzieci Bożych.

16. Jestem Dzieckiem Bożym.

17. Pismo Święte – księga Bożych słów.

18. Modlitwa w mojej rodzinie.

19. Boże Narodzenie.

20. Święta Rodzina.

21. Od Świętej Rodziny uczymy się wzajemnej miłości.

22. Pan Jezus uczy nas kochać Boga.

23. Pan Jezus idzie z krzyżem.

24. Pan Jezus Zmartwychwstał.

25. Pan Jezus uczy nas wielbić Boga i dziękować Mu.

26.Pan Jezus uczy nas przepraszać

27. Pan Jezus uczy nas prosić.

28. Pan Jezus pragnie być naszym Przyjacielem.

29. Kochamy Pana Boga.

30. Matka Pana Jezusa uczy nas miłości

31. Kochamy się wzajemnie.

32. Bóg Ojciec uczy nas czynić dobro.

33. Sprawiać radość innym

34. Cisza jest ważna (Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych).

35. Bóg wybiera Maryję na Matkę Jezusa i Józefa na opiekuna.

36. Mikołaj uczy mnie dobroci.

37. Razem ubieramy choinkę.

38. Jezus urodził się w stajence.

39. Śpiewamy małemu Jezusowi kolędy.

40. Krzyż – cierpienie i śmierć Jezusa.

41. Pokarmy w moim koszyku wielkanocnym.

42. Wielkanoc – Jezus żyje.

43. Maryja naszą Matką.

44. Kocham moich rodziców.

45. Wakacyjny odpoczynek.

46. W wakacje spotykam się z Jezusem.

Grupa pięciolatków

1. Cieszę się otaczającym światem i za niego dziękuję Bogu.

2, Kto stworzył świat?

3. Piękny świat mówi nam o Bogu.

3. Człowiek jest wyjątkowy.

4. Przez chrzest weszliśmy do wspólnoty dzieci Bożych

5. W jaki sposób Pan Bóg do nas mówi?

6. Moi bliscy.

7. Jak możemy rozmawiać z Panem Bogiem?

8. Uczymy się modlić.

9. Z moimi bliskimi modlę się do Boga.

10. Modlitwa różańcowa.

11. Księga Pisma Świętego.

12. Jak mamy słuchać, gdy mówi do nas Bóg?

13. Niedziela to wyjątkowy dzień.

14. „Aniele Boży, Stróżu mój…”

15. Święci należą do rodziny dzieci Bożych.

16. Pan Bóg zapowiedział Zbawiciela.

17. Co wiemy o narodzeniu Pana Jezusa?

18. Święta Bożego Narodzenia.

19. Pan Jezus uczy nas kochać Boga.

20. Syn Boży ogłosił światu Dobrą Nowinę.

21. Troskliwy Pasterz.

22. Pan Jezus jest zawsze z nami.

23. Pan Jezus posłał do ludzi apostołów.

24. Uczniowie Pana Jezusa.

25. Pan Jezus jest naszym przyjacielem.

32. W Wielkim Poście Jezus wzywa mnie do większej miłości.

33. Przepraszam Jezusa za złe myśli, słowa, uczynki i zaniedbania.

34 Staram się być lepszym.

35. Niedziela Palmowa – Jezus moim Królem.

36. Wielki Tydzień.

37. Wydarzenia Wielkiego Czwartku.

38.Trwam na modlitwie przy grobie Pana.

39. Raduję się zmartwychwstaniem Jezusa.

40. Zmartwychwstały Jezus mówi do mnie na Mszy Świętej.

41. W niedzielę Miłosierdzia Bożego oddaję cześć Jezusowi.

42. Zmartwychwstały Jezus posyła swego Ducha Pocieszyciela.

43. Jezus pomaga chorym i cierpiącym.

44. Jestem misjonarzem Jezusa.

45. Maryja Matką i Królową Polski.

46. W wakacje spotykam się z Jezusem.

Grupa sześciolatków

1.Kto stworzył świat?

2.Odkrywamy obecność Pana Boga.

3.W jaki sposób Pan Bóg do nas mówi?

4.Najważniejsza prawda.

5.Nieposłuszeństwo człowieka.

6. Pan Bóg zapowiedział Zbawiciela.

7. Co wiemy o narodzeniu Pana Jezusa?

8. Syn Boży ogłosił światu Dobrą Nowinę.

9. Poznajemy najpiękniejszą Księgę.

10. Gdzie możemy usłyszeć słowa z Pisma Świętego?

11. Jak mamy słuchać, gdy mówi do nas Bóg?

12. Słowa Boże są światłem.

13. O miłosiernym Samarytaninie.

14. Dzielić się dobrocią z innymi.

15. Troskliwy Pasterz.

16. Co mogą mówić gesty?

17. Jak możemy rozmawiać z Panem Bogiem?

18. Uczymy się modlić.

19. Aniele Boży Stróżu mój….

20. Każdego dnia pamiętamy o Panu Bogu.

21. Nasz kościół.

22. Kto opiekuje się naszą parafią?

23. Idziemy na Mszę Świętą.

24. Moi bliscy.

25. Jak możemy pomagać?

29. Wielki Post – Pan Jezus wzywa nas do większej miłości.

30. Przepraszamy Pana Jezusa za nasze grzechy.

31. Staramy się być lepsi.

32. Droga krzyżowa Pana Jezusa.

33. Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas.

34. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

35. „Alleluja” – radosny śpiew zmartwychwstania.

36. Moja rodzina i ja należymy do Boga.

37. Matka Boża pomaga nam sprzeciwić się złu.

38 Modlę się na różańcu.

39. Jestem misjonarzem Jezusa.

40. Modlę się za moich bliskich zmarłych.

41. Szanuję dziadków i ich służbę Ojczyźnie.

42. Zmartwychwstały Pan Jezus jest z nami – spotykamy się z Nim w każdej Mszy Świętej.

43. Boże Ciało – z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie

44. Święty Mikołaj uczy nas dzielić się z innymi.

45. Maryja Matką i Królową Polski

46. Wakacje z Panem Jezusem.

 

W roku szkolnym przewidziane są również katechezy okolicznościowe związane z życiem Kościoła, parafii.