Kółka zainteresowań dla dzieci

Kółko języka angielskiego

Kółko przyrodnicze

Kółko plastyczne

Kółko matematyczne

Kółko teatralne

Kółko sportowe

Przedszkolny aerobik