Program Gimnastyka buzi i języka

Program z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej. „Gimnastyka buzi i języka – stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym szansą na „dobry start” w edukacji”.

Cele programu.
Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu i eliminowaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko rozpoczynające w przyszłości naukę szkolną prawidłowo porozumiewało się z otoczeniem.

Cele szczegółowe:
- wykrywanie i usuwanie wad wymowy
- kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń
- nauczenie i utrwalenie właściwego toru oddechowego,
- usprawnianie motoryki narządów mowy,
- podnoszenie sprawności w zakresie motoryki dużej i małej,
- rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej, różnicowania dźwięków otoczenia,
- wyrabianie poczucia rytmu,
- rozwijanie mowy pod względem słownikowo-gramatycznym,
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka takich jak: społeczne, sytuacyjne
- kształcenie umiejętności słuchania,
- rozwijanie i doskonalenie artykulacji.