Programy realizowane w naszym przedszkolu

  1. „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska W. Żaba –Żabińska Wyd. Mac- Edukacja
  2. „Od przedszkolaka do pierwszaka” Program Wychowania Przedszkolnego Iwona Broda Wydawnictwo WSiP
  3. „Radość dzieci Bożych” Wydawnictwo WAM- Kraków 2003
  4. „Program pracy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi”
  5. Program języka angielskiego „OUR DISCOVERY ISLAND STARTER” L. Dyson, B. Michałowski
  6. Program własny„ Mali miłośnicy książek” – Iwona Barszcz
  7. Program własny „Przyjacielski przedszkolak”- dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci – Agnieszka Herczakowska
  8. „Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej”
  9. Program „Odzyskomania”
  10. Program „Gimnastyka buzi i języka”