Projekty

  1. Konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością
  2. Wielospecjalistyczna pomoc rodzicom dzieci z niepełnosprawnością