Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2017/2018

1.Przewodniczący: Pani Bożena Kryś

2.Zastępca przewodniczącego: Pan Denis Warmuła

3.Sekretarz: Pani Aneta Krawczyk

4.Skarbnik: Pani Małgorzata Zatorska

Komisja rewizyjna:

1. Pani Małgorzata Trzeciakowska

2. Pan Marcin Stępień

3. Pani Anna Ster

 

Skład Rady Rodziców

Regulamin rady rodziców

Program wychowawczy

RADA RODZICÓW –KLAUZULA ART. 6 UST 1 LIT C

Wpłaty dotyczące Rady Rodziców można dokonywać na konto bankowe w

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Szramka 7

41-705 Ruda Śląska

77 1050 1214 1000 0024 2388 7781