Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2018/2019

1.Przewodniczący: Bożena Kryś

2.Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Trzeciakowska

3.Sekretarz: Ilona Kadłubska

4.Skarbnik: Małgorzata Zatorska

Komisja rewizyjna:

1. Małgorzata Trzeciakowska

2. Agnieszka Kaczmarek

3. Karolina Jurek-Boruch

 

Skład Rady Rodziców

Regulamin rady rodziców

Program wychowawczy

RADA RODZICÓW –KLAUZULA ART. 6 UST 1 LIT C

Wpłaty dotyczące Rady Rodziców można dokonywać na konto bankowe w

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Szramka 7

41-705 Ruda Śląska

77 1050 1214 1000 0024 2388 7781