Rekrutacja

 

Uwaga Rodzice !!!

Rejestracja kandydatów

przystępujących do naboru

wprowadzenie do systemu wniosków

na stronie dla Rodziców

od 04.03.2019 r od godziny 8:00

do dnia 15.03.2019 r do godziny 15:00

 

Strona dla Rodziców: rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się w MARCU 2019 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.17.2019 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 18.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/ 2020

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola


Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej składają deklarację kontynuacji czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Składanie kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się  w terminie od:
14 LUTEGO 2019 r. od godziny 8:00 do 21 LUTEGO 2019 r. do godziny 15:00.
Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej  oznacza rezygnację z miejsca w naszym

przedszkolu.
 

Druk deklaracji lub rezygnacji do pobrania w SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA.

Informacja dla rodziców  chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola

 Rodzicu !!!!

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców odbędzie się w terminie :

od 04 MARCA 2019 r. od godziny 8:00 do 15 MARCA 2019 r. do godziny 15:00.
Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2013; 2014; 2015; 2016. 
Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet , mogą zgłosić się  do SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności nie podlegają rekrutacji internetowej – wniosek wraz z dokumentami rodzice składają w SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Do pobrania: Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska