Rekrutacja

Uwaga Rodzice !!!

Rejestracja kandydatów

przystępujących do naboru

– wprowadzenie do systemu wniosków

na stronie dla Rodziców

od 06.03.2018 r od godziny 8:00

do dnia 20.03.2018 r do godziny 15:00

 

Strona dla Rodziców: www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się w MARCU 2018 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.22.2018 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26.01.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  NA NOWY ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej składają deklarację kontynuacji czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.
Składanie kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się  w terminie od:
19 LUTEGO 2018 r. od godziny 8:00 do 26 LUTEGO 2018 r. do godziny  15:00.
Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej  oznacza rezygnację z miejsca w  naszym przedszkolu.
 

Druk deklaracji lub rezygnacji do pobrania w SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA.

Informacja dla rodziców  chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola

 Rodzicu !!!!

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

 

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców odbędzie się w terminie :

od 06 MARCA 2018 r. od godziny 8:00 do 20 MARCA 2018 r. do godziny 15:00.
Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2012; 2013; 2014; 2015. 
Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet , mogą zgłosić się  do SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności nie podlegają rekrutacji internetowej – wniosek  wraz z dokumentami rodzice składają w SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Do pobrania: Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska