RODO

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:
Roman Laszczyk, e-mail: iod@topsupport.pl

Ogólny obowiązek informacyjny

Druki dla rodziców:

FORMULARZ – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA/DZIECI Z PRZEDSZKOLA

UCZNIOWIE MP47

WIZERUNEK DZIECKA

ZBIORCZY ODBIÓR PRZEDSZKOLE