RODO

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:
Piotr Michalski, e-mail: iod@gmainvest.pl

Ogólny obowiązek informacyjny