Akcja „Posadź swoje drzewko”

Akcja „Posadź swoje drzewko”- jesień 2014 r.
Organizatorem akcji jest Fundacja Ekologiczna „Silesia” w Katowicach,
a jednostką finansującą nasadzenia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem nadrzędnym akcji jest budowa przyszkolnych ogrodów do nauki w terenie, a przez to:
1.Wzbogacenie w zieleń krajobrazu terenu województwa śląskiego
2.Poprawa estetyki terenu placówek oświatowo – wychowawczych
3.Tworzenie kolekcji podstawowych gatunków drzew i krzewów
4.Wzbogacenie różnorodności biologicznej aglomeracji miejskich i terenów wiejskich
5.Wzrost świadomości środowiskowej
6.Rozbudzenie odpowiedzialności i troski za środowisko wokół
7.Budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą
8.Kształtowanie właściwego stosunku do świata żywego
9.Wyzwalanie chęci działania, szczególnie działania na rzecz środowiska
10.Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania działań służących poprawie
stanu środowiska w najbliższym otoczeniu
11.Integracja grupy i pracy zespołowej

Skip to content