Aktualności

UWAGA KONKURS!


Drodzy Rodzice !!!

W miesiącu grudniu 2014 roku – nasze przedszkole włączyło się do programu „Odzyskomania”,
w związku z tym w naszej placówce zostaje zorganizowany konkurs, którego celem będzie zbieranie w poszczególnych grupach wiekowych:
– zużytych baterii i akumulatorów (które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego),
– ZSEE czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
np. lodówka, pralka, TV/monitor, LCD, komputer, odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, telefon, kamera, odbiornik radiowy, wiertaka, gra video, suszarka, młynek do kawy, mikrofalówka, zabawka elektryczna.

Sprzęt ten musi być kompletny, nie zdemontowany.

Zgodnie z programem zbiórce nie podlegają tonery oraz V grupa ZSEE – sprzęt oświetleniowy.

Spis rodzajów ZSEE zbieranego w programie znajduje się na stronie www.odzyskomania.pl.

Grupa, która do końca roku szkolnego zbierze najwięcej elektro śmieci zostanie nagrodzona. Nasze przedszkole zgodnie ze swoim zaangażowaniem otrzyma możliwość doposażenia przedszkola nietuzinkowymi pomocami naukowymi. W zbiórkę mogą angażować się tzw. uczestnicy pośredni (firmy i inne instytucje wspierające placówki oświatowe), którzy mają prawo zorganizować zbiórkę na terenie swoje siedziby, a następnie przekazać punkty uzyskane w wyniku przeliczenia wartości zebranych odpadów na nasze przedszkole.

Organizatorzy:
nauczycielki: Joanna Holeczek i Monika Kominek

 

Informacja dla Rodziców!
Zgodnie z uchwałą Nr 1183/LXXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 5 października 2010 r. (art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
– Dz. U. z 2013 r. poz.87) ustala się od 1 września 2013 r. opłatę za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI

ZA ŚWIADCZENIE USŁUG W PRZEDSZKOLU

(NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR SP.0050.2.219.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA Z 10.06.2011R.

 

 

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00 i jest bezpłatna.

2. Za czas związany z realizacją zajęć religii rodzice nie płacą

3. Za korzystanie z dodatkowych zajęć opiekuńczo -wychowawczych i dydaktycznych oraz za wyżywienie opłata jest naliczana za każdy miesiąc i płatna z góry (zaliczkowo) do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Odliczanie z tytułu zgłoszonej nieobecności są odliczane dopiero po podsumowaniu całego miesiąca, w kolejnym okresie rozliczeniowym.

5. Naliczanie za pobyt dziecka w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 13.00 do 17.00 odbywa się za każde rozpoczęte pół godziny. Stawka wynosi 1 zł godzina, czyli 50 groszy za każde pół godziny.

6. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu odlicza się wysokość dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień, natomiast opłata za zadeklarowane godziny nie podlegają zwrotowi ( za wyjątkiem ferii i przerw świątecznych).

7. Za zwłokę w dokonywaniu opłat naliczane są ustawowe odsetki. Jeśli usługobiorca nie wnosi opłat w terminach wskazanych w umowie lub zalega co najmniej l miesiąc umowa może być wypowiedziana przez usługodawcę.

8. Wysokość stawki żywieniowej – 5 zł dziennie ( 3 posiłki)

• 75% z 5zł – (2 posiłki – obiad i podwieczorek lub śniadanie i obiad)

• 50% z 5 zł – (obiad)

• 25% – ( śniadanie lub podwieczorek)

Skip to content