Dokumenty

Sposoby monitorowania postępów i osiągnięć wychowanków podczas nauki zdalnej

Sposób monitorowania obecności i nieobecności wychowanków w czasie nauki zdalnej

Wniosek rodzica walczącego z covid

Wniosek rodziców dziecko posiadające orzeczenie okształceniu specjalnym

MP47 organizacja zdalnego nauczania w miejskim przedszkolu nr 47

Skip to content