Innowacje

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Wszyscy razem się bawimy, dużo mówimy i wspólnie ćwiczymy” – wykorzystanie ćwiczeń Ruch Rozwijającego według Weroniki Sherborn i logorytmiki.

Autor: Katarzyna Muzykant, Ewelina Libront

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2014/2015, w trosce o wszechstronny rozwój dzieci oraz nieustanne podnoszenie jakości pracy, realizuje innowację pedagogiczną o nazwie Wszyscy razem się bawimy, dużo mówimy i wspólnie ćwiczymy” – wykorzystanie ćwiczeń Ruch Rozwijającego według Weroniki Sherborn i logorytmiki.

Innowacja została wpisana do wykazu prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach od 01 września 2014 do 31 sierpnia 2015.

Celem wiodącym realizowanej innowacji jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci przejawiających różnorodne dysfunkcje rozwojowe. Udział w zajęciach wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

W innowacji połączono Metodę Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne z ćwiczeniami logorytmicznymi, gdyż metody tewzajemnie się uzupełniają, ich uniwersalizm, jak również powszechność stosowania wspomaga rozwój dziecka, opierając się na najbardziej naturalnej dla dziecka formie aktywności – na zabawie. Zajęcia w ramach innowacji obejmować będą dzieci nieśmiałe, zamknięte lub nadpobudliwe psychoruchowo, a także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, głównie dzieci z autyzmem. Zajęć będą uwzględniały zarówno potrzeby grupy, jak i indywidualne potrzeby dziecka. Realizowane będą w oddziałach integracyjnych dwa razy w miesiącu.

Efekty wdrożenia innowacji:

Dziecko biorąc udział w zajęciach:

  • wyzwala swobodę zachowań i naturalność,
  • ma możliwość zaspokojenia własnych potrzeb,
  • potrafi współdziałać w grupie i z drugim człowiekiem,
  • uzyska poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie
  • pokonuje własne zahamowania
  • poznaje zasady prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
Skip to content