Kółko języka angielskiego

Głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego oraz wytworzenie podstawowej kompetencji komunikacyjnej zgodnie z treściami nauczania. Ponadto rozbudzenie zainteresowania inną kulturą i odrębnymi tradycjami, oswojenie dzieci z brzmieniem języka obcego, kształtowanie poprawnej wymowy i intonacji. Dzieci należące do kółka uczą się piosenek, wierszyków i wyliczanek w języku angielskim, nazywania ludzi, zwierząt i podstawowych zjawisk. Kształtowana jest umiejętność poprawnego powtarzania prostych wypowiedzi oraz rozumienie ich sensu, samodzielne budowanie krótkich wypowiedzi oraz udzielanie odpowiedzi na pytania. Uczestnicy kółka wykonują również ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie itp.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z grupy „Motylki”.

PROWADZĄCA: Joanna Holeczek

Skip to content