Kółko matematyczne

MALI MATEMATYCY”

Głównym założeniem programu jest wspieranie dzieci uzdolnionych matematycznie, wzbogacanie wiedzy matematycznej, aktywizowanie procesów myślenia, kształtowanie dojrzałości psychicznej do uczenia się matematyki oraz dostarczanie pozytywnych emocji. Podczas zajęć realizowane będą treści z obszaru zdolności logiczno – matematycznych: rozwijanie zdolności porównywania, porządkowania, przyporządkowywania w działaniu praktycznym. Kształtowanie pojęć zbiór, liczba, wielkość, ciężar, czas oraz dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych. Doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych, próby mnożenia i dzielenia, klasyfikowanie przedmiotów według cech ilościowych i jakościowych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci uzdolnionych matematycznie ze wszystkich grup wiekowych naszego przedszkola.

PROWADZĄCA: Grażyna Gierszewska, zajęcia odbywają się co drugi wtorek od 15 – 16

Skip to content