Kółko sportowe

SPORTUSIE

„Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem,

odprężeniem, ekspresją i tworzeniem”.

R. Laban

Zabawy i ćwiczenia sportowe prowadzone podczas zajęć kółka sportowego mają charakter ogólnorozwojowy i stanowią kompensację ruchu, wzmocnienie całego gorsetu mięśniowo-kostnego, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
w różnych sytuacjach życiowych, uczą zasad walki fair-play, godzenia się
z przegraną, pomagają dyscyplinować dzieci, uczą wytrwałości i cierpliwości, służą zorganizowaniu zespołu, który reprezentowałby nasze przedszkole w różnego rodzaju rozgrywkach sport owych.

Ciekawą i interesującą formą ćwiczeń dla wszystkich grup wiekowych, a zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym są różnorodne gry i zabawy ruchowe, które służą jednocześnie, jako podstawowy środek do realizacji zadań wychowania fizycznego. Gry i zabawy są akceptowaną przez dzieci i atrakcyjną formą działania, gdyż charakteryzują się dużą różnorodnością, prostotą ruchów, dają swobodę. Dzieci mają możliwość wyboru rozwiązań i sprawdzenia się z rówieśnikami. Zabawy ruchowe są oparte na prostych formach ruchów motorycznych, takich jak: chód, bieg, skok, czworakowanie, pełzanie, rzucanie i są oparte na rywalizacji indywidualnej. Gry ruchowe są natomiast wyższą formą zabaw, w której udział biorą drużyny rywalizujące ze sobą o zwycięstwo.
Zdjęcia ….

Prowadzące Irena Sega i Justyna Pawlik

Harmonogram kółka sportowego

Data

6.11.17r. – godz.16.00

20.11.17r. – godz.16.00

4.12.17r. – godz.16.00

18.12.17r. – godz.16.00

8.01.17r. – godz. 16.00

22.01.17r. – godz.16.00

Skip to content