Kółko teatralne

Założeniem kółka teatralnego jest aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej wyobraźni. Ponadto doskonalenie wyrazistej mowy poprzez dostarczenie wzorców pięknej mowy polskiej, rozwijanie wrażliwości na żywe słowo, uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych. Zajęcia w ramach kółka kształtują u dzieci odwagę i śmiałość oraz wiarę w siebie. Organizowana jest dziecięca zabawa w teatr. Tworzone są piękne przedstawienia, dzieci uczą się swoich ról i zachowania na scenie podczas występu. Uczą się współdziałania w grupie, przełamują nieśmiałość, kształtuje się u nich postawa otwartości i zadowolenia.

Zajęcia przeznaczone są dla chętnych dzieci ze wszystkich grup wiekowych naszego przedszkola.

TERMIN REALIZACJI: według harmonogramu występów

PROWADZĄCE: Katarzyna Skutnik

Anna Janas

Katarzyna Muzykant

Przedstawienie „O Franku w krainie baśni”

WYSTĘP W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

WYSTĘP W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ


WYSTĘP W NASZYM PRZEDSZKOLU

WYSTĘP W NASZYM PRZEDSZKOLU


WYSTĘP W ŻŁOBKU MIEJSKIM MISIAKOWO

WYSTĘP W ŻŁOBKU MIEJSKIM MISIAKOWO

PRZEDSTAWIENIE „MAGIA ŚWIĄT”

PORANEK WIGILIJNY W PRZEDSZKOLU


PRZEGLĄD-JASEŁKOWY


WYSTĘP DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW HUTY POKÓJ


WYSTĘP DLA RODZICÓW MAŁYCH AKTORÓW


WYSTĘP W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ


WYSTĘP W ŻŁOBKU MIEJSKIM MISIAKOWO

Skip to content