Konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością

Konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością –„Świąteczne inspiracje”

Cele projektu:

1.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci.

2.Rozbudzanie zainteresowań tradycjami Świąt Bożego Narodzenia.

3.Rozwijanie wrażliwości oraz umiejętności dostrzegania wartości estetycznych.

4.Upowszechnianie twórczych osiągnięć dzieci.

5.Integracja dzieci uczęszczających do różnych placówek.

Realizator:

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

Założenia merytoryczne projektu:

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej jest placówką zapewniającą wieloobszarowy rozwój dziecka z niepełnosprawnością poprzez realizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Podczas zajęć kładziony jest duży nacisk na rozwijanie funkcji manualnych poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. Zajęcia tego typu stymulują rozwój małej motoryki, prócz tego dostarczają wielu pozytywnych emocji oraz pozwalają osiągnąć dzieciom poczucie sukcesu. Potrzeba rozwijania zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci zaowocowała inicjatywą zorganizowania konkursu plastycznego.

Sposób realizacji projektu:

Zaproszenie do udziału w konkursie wybranych placówek realizujących kształcenie specjalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub osobiste dostarczenie prac plastycznych o tematyce świątecznej wraz z kartami zgłoszeń. Prace zostaną ocenione przez niezależne jury.

Prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach wiekowych:

-Przedszkola

-Szkoły

Twórcy wszystkich prac zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody i wyróżnienia, a ponadto wszystkim uczestnikom konkursu wręczone zostaną symboliczne upominki.

Planowane efekty

1.Nawiązanie współpracy między placówkami realizującymi kształcenie specjalne.

2.Integracja dzieci podczas uroczystego zakończenia konkursu.

3.Wzbudzenie zainteresowania tematyką Świąt Bożego Narodzenia.

4.Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Świąt Bożego Narodzenia.

5.Stworzenie dzieciom możliwości doświadczenia działania twórczego

Z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

Źródło finansowania: Środki własne

Termin realizacji: od 2013r.

Skip to content