Mali miłośnicy książek

MALI MIŁOŚNICY KSIĄŻEK – głównym celem programu jest pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania poprzez stworzenie optymalnych warunków do rozwijania ich zainteresowań czytelniczych. Ponadto budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko – teatralne czy plastyczne oraz ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych. Program umożliwia dzieciom poznawanie utworów literatury dziecięcej, częsty kontakt z książką, udział w zabawach z tekstem oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Przeznaczony jest do realizacji dla wszystkich grup wiekowych naszego przedszkola.

Skip to content