Program „Czyste powietrze wokół nas”

Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.

Cele szczegółowe programu:

1.Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2.Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

3.Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4.Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5.Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Tematyka zajęć:

1.Wycieczka

2.Co i dlaczego dymi?

3.Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

4.Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

5.Jak unikać dymu papierosowego?

Skip to content