Program Edukacji Ekologicznej „Zielone Przedszkole”

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „ZIELONE PRZEDSZKOLE”

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Myślą przewodnią programu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa już od najmłodszych lat. Wychodząc z założenia, iż „Czego się Jaś nie nauczy…” postawiliśmy na edukację całego środowiska społecznego, w którym przebywa dziecko. Współpraca z rodziną jest nieodzownym elementem edukacji przedszkolnej. Jedynie jednokierunkowe działanie wypracuje w dziecku prawidłowe nawyki, które pozostaną w nim na lata i te nawyki będzie gotowe przekazać kolejnym pokoleniom. Jednocześnie edukacja rodziców i dziadków, którzy włączą się w działania placówek edukacyjnych poprawią stan środowiska lokalnego lub (choć w części) przywrócą go do środowiska naturalnego. Zdajemy sobie sprawę, iż dobry przykład z różnych środowisk, w tym cenionych społecznie osobowości, odnoszących sukces w różnych dziedzinach życia będzie elementem gwarantującym powodzenie programu.
Zawarte w nim treści mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczycieli, którzy zechcą wnieść do niego własne pomysły. Należy umożliwić dzieciom, na różnych poziomach rozwoju poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami, a treści dobierać w taki sposób, aby pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

-wzbudzanie świadomości ekologicznej przedszkolaków,
-kształtowanie postawy otwartej na potrzeby środowiska,
-edukacja ekologiczna z myślą o przyszłych pokoleniach,
-czyste środowisko wokół nas,
-poznanie motywów, sposobów ochrony i kształtowania środowiska,
-wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka.

Skip to content