Program Gimnastyka buzi i języka

Program z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej. „Gimnastyka buzi i języka – stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym szansą na „dobry start” w edukacji”.

Cele programu.
Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu i eliminowaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko rozpoczynające w przyszłości naukę szkolną prawidłowo porozumiewało się z otoczeniem.

Cele szczegółowe:
– wykrywanie i usuwanie wad wymowy
– kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń
– nauczenie i utrwalenie właściwego toru oddechowego,
– usprawnianie motoryki narządów mowy,
– podnoszenie sprawności w zakresie motoryki dużej i małej,
– rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej, różnicowania dźwięków otoczenia,
– wyrabianie poczucia rytmu,
– rozwijanie mowy pod względem słownikowo-gramatycznym,
– rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka takich jak: społeczne, sytuacyjne
– kształcenie umiejętności słuchania,
– rozwijanie i doskonalenie artykulacji.

Skip to content