Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 47 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – realizowany jest przez wszystkie grupy wiekowe naszego przedszkola. Uwzględnia on potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka, dążenie do wychowywania go w poczuciu własnej wartości, do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych, do życia zgodnie z ogólnie akceptowanymi normami i zasadami postępowania. Program ten wyróżnia obszary tematyczne i bardziej szczegółowe zadania – te elementy zawiera nauczyciel w codziennej pracy wychowawczej, ukazując dziecku najpiękniejsze ludzkie wartości i zachęca swoich wychowanków do dążenia ku nim. Program zawiera pięć głównych zadań, w obrębie których realizowane są treści szczegółowe:
1.Jestem kulturalny i koleżeński.
2.Kontroluję swoje zachowanie.
3.Dbam o swoje zdrowie.
4.Czuję się bezpiecznie.
5.Poznaję wartości, które pomogą mi być dobrym człowiekiem.

Skip to content