Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”, realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi.Celem projektu jest objęcie edukacją i profilaktyką stomatologiczną ponad 300 tysięcy dzieci w wieku 0-5 lat oraz osób dorosłych, od których postawy najbardziej zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych – rodziców i opiekunów dzieci, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów. W ramach projektu promowane będą zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci. Przedszkola, które prześlą formularz zgłoszeniowy, będą mogły wziąć udział w projekcie na jeden z dwóch sposobów. W ramach edukacji bezpośredniej – w naszym przedszkolu edukatorzy poprowadzą zajęcia dla dzieci, demonstrując w jaki sposób prawidłowo szczotkować i dbać o zęby. Zajęcia te będą się odbywały z udziałem rodziców i nauczycieli przedszkolnych. Z kolei w ramach edukacji pośredniej to nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, w trakcie których dowiedzą się jak skutecznie wyrabiać u swoich podopiecznych prawidłowe nawyki zdrowotne.„Dzieciństwo bez próchnicy” oferuje szereg korzyści zarówno dla przedszkoli, jak i dla przedszkolaków i ich rodziców. Przedszkole otrzyma atrakcyjne pakiety edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z najmłodszymi. Nauczyciele zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności, które pomogą im urozmaicić prowadzone przez siebie zajęcia. Z kolei rodzice i dzieci dowiedzą się w jaki sposób prawidłowo dbać o zęby, otrzymają także szereg materiałów edukacyjnych oraz zestawy szczoteczek i past do zębów.
Więcej informacji na stronie : www.zebymalegodziecka.pl
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Skip to content