PROJEKT ORLIKOWE PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLE

PROJEKT „ORLIKOWE PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLE”

Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych 4-5-6-letnich.W ramach projektu organizowane są zajęcia sportowe-rekreacyjne na terenie przedszkola.

Zajęcia mają na celu:
– wszechstronny rozwój dzieci poprzez aktywność fizyczną w formie atrakcyjnych gier i zabaw na świeżym powietrzu lub na sali,
– wielostronne nauczanie ruchu,
– popularyzacja aktywnego spędzania czasu wśród najmłodszych chłopców i dziewczynek (zajęcia koedukacyjne),
– zapobieganie wadom postawy oraz otyłości wśród najmłodszych,
– dbanie o prawidłowy rozwój dzieci,
– edukacja rodziców w zakresie zdrowego odżywiania,
– uświadomienie rodzicom celu zajęć treningowych( nastawienie na wszechstronny rozwój a nie wyniki sportowe, które mają przyjść później,
– promocja zdrowego stylu życia,
– radość i zadowolenie dzieci.
Rodzaj zajęć:
– zajęcia dla przedszkolaków składają się z wielu następujących po sobie zabaw i motywujących zadań ruchowych,
– wszechstronne szkolenie ruchowe,
– ogólny trening ruchowy( podstawowe ruchy z wykorzystaniem różnego rodzaju przyborów treningowych, zróżnicowane formy ruchowe o przewadze formy zabawowej z dużą liczbą zadań bieżnych, skocznych, przetoczeń, czołgania się i balansowania),
– rozwój wszechstronnej sprawności motorycznej,
– rywalizacja w biegach i sztafetach,
– gry i zabawy ruchowe,
– zabawowa gimnastyka dziecięca,
– tory przeszkód
Sprzęt wykorzystywany do zajęć:
– piłki ( 3-4 dodatkowo różne wielkości do różnicowania),
– gumowe piłki,
– bramki( kage, małe przenośne tyczki)
– tyczki, pachołki, laski gimnastyczne, piłki gimnastyczne)
– ławki gimnastyczne,
-przyrządy gimnastyczne,
– narzutki,
– linki do przeciągania
– Zośki,
– Twistem,
– przyrządy do ćwiczenia równowagi.
Dodatkową atrakcją jest przekazanie opiekunom grup atrakcyjnych metod i środków do rozwoju własnego warsztatu pracy. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani trenerzy prowadzący na co dzień zajęcia sprawnościowe w Akademii Piłkarskiej SRS Orlik Ruda Śląska

Skip to content