Przedszkolny aerobik

Głównym założeniem programu jest:

  • kształtowanie ogólnej sprawności  ruchowej,
  • wytworzenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
  • wzmacnianie cech motorycznych, szybkości, wytrzymałości,
  • poprawa zdolności koncentracji i rozładowania, łagodzenia napięć nerwowych,
  • odczuwanie radości z podejmowanego wysiłku i wspólnej zabawy,
    wyrabianie poczucia rytmu i estetyki ruchu,
  • poznawanie różnego typu muzyki ( nowoczesna, afrykańska, klasyczna itp.) oraz próba tworzenia do niej układów choreograficznych,
  • kształtowanie sylwetki dzieci.

Podczas zajęć prowadzone będą ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu; ćwiczenia doskonalące elementy techniki ruchowej do rytmu muzyki: biegi, podskoki, półobroty, obroty; doskonalenie podstawowych kroków aerobiku – łączenie pracy rąk i nóg w rytmie. Tworzenie krótkich układów tanecznych.
Po opanowaniu podstawowych umiejętności poruszania się przy muzyce wprowadzane są ćwiczenia muzyczno – ruchowe w oparciu o aerobik, elementy tańców dyskotekowych, towarzyskich, współczesnych, na podstawie których dzieci uczą się układów choreograficznych. Dobór repertuaru jest uzależniony od możliwości dzieci oraz rodzaju muzyki.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5 – 6 letnich zainteresowanych muzyką i ruchem.
PROWADZĄCE: Iwona Barszcz, Bożena Sojka, Irena Zych

Skip to content