Przyjacielski przedszkolak

PRZYJACIELSKI PRZEDSZKOLAK – głównym założeniem programu jest profilaktyka agresji, kształtowanie dobrej komunikacji. Realizacja programu profilaktycznego Przyjacielski Przedszkolak ma za zadanie wyposażenie dzieci w umiejętności nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji grupowych, wolnych od agresji. W trakcie jego trwania dzieci będą systematycznie poznawać samych siebie, swoje emocje, emocje innych. Nauczą się sposobów skutecznego reagowania na sytuacje trudne, bez użycia agresji. Będą się przy tym także dobrze i twórczo bawić, rozwijając wyobraźnię. Program jest realizowany w cyklu ośmiu zajęć przez osiem miesięcy – od października do maja we wszystkich grupach naszego przedszkola. Na zakończenie realizacji programu dzieci zostaną odznaczone Orderem Przyjacielskiego Przedszkolaka.

Skip to content