Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

Rok szkolny – 2021/2022

Przewodniczący: Angelika Wronecka

Zastępca przewodniczącego: Ewelina Kuczek

Sekretarz: Anna Tarabura

Skarbnik: Krzysztof Stanek

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący Komisji – Magdalena Zamarska

Członek Komisji -Guzenda Beata

Członek Komisji – Skowronek Agnieszka

 

Rada Rodziców

Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

Rok szkolny – 2021/2022

Lp.

Nazwa oddziału

Przedstawiciel Rady Rodziców

1

Integracyjny „ Motylki”

Aneta Kasperczyk

2

Integracyjny „ Misiaki”

Agata Lenkiewicz

3

Specjalny „ Żabki”

Beata Guzenda

4

Jeżyki”

Katarzyna Regulska

5

Delfinki”

Angelika Wronecka

6

Tygryski”

Zamarska Magdalena

7

Biedronki”

Krzysztof Stanek

8

Zajączki”

Matura Alicja

9

Skrzaty”

Kuczek Ewelina

10

Pszczółki”

Tarabura Anna

11

Sówki”

Skowronek Agnieszka

 

Regulamin rady rodziców

Program wychowawczy

RADA RODZICÓW –KLAUZULA ART. 6 UST 1 LIT C

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie

Wpłaty dotyczące Rady Rodziców można dokonywać na konto bankowe w

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Szramka 7

41-705 Ruda Śląska

77 1050 1214 1000 0024 2388 7781

Skip to content