Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący:  Kasperczyk Izabela

Zastępca przewodniczącego: Musioł Agnieszka

Sekretarz: Kuczek Ewelina

Skarbnik: Zamarska Magdalena

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący Komisji – Góra Patrycja

Członek Komisji – Waręda Angelika

Członek Komisji – Jurowicz Joanna

 

Skład Rady Rodziców

Regulamin rady rodziców

Program wychowawczy

RADA RODZICÓW –KLAUZULA ART. 6 UST 1 LIT C

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie

Wpłaty dotyczące Rady Rodziców można dokonywać na konto bankowe w

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Szramka 7

41-705 Ruda Śląska

77 1050 1214 1000 0024 2388 7781

Skip to content