Rekrutacja

Drodzy Rodzice

W 2021 roku nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/22.

Obecnie Prezydent Miasta Ruda Śląska pisemnie wskazuje rodzicom, których dziecko w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie zostało przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, inne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które zapewni możliwość korzystania dziecku z wychowania przedszkolnego od 1 września 2021 r.

 

Do pobrania: Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

Do pobrania: Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w Miejskim Przedszkolu nr 47

Do pobrania: Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych

Uwaga Rodzice !!!

Rejestracja kandydatów

przystępujących do naboru

wprowadzenie do systemu wniosków

na stronie dla Rodziców

od 01.03.2021 r od godziny 8:00

do dnia 15.03.2021 r do godziny 15:00

 

Strona dla Rodziców: www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się w MARCU 2021 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.13.2021 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 22.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/ 2022

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej składają deklarację kontynuacji czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.
Składanie kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się  w terminie od:
15 LUTEGO 2021 r. od godziny 8:00 do 19 LUTEGO 2021 r. do godziny  15:00.
Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej  oznacza rezygnację z miejsca w  naszym przedszkolu.
 

Druk deklaracji kontynuacji lub rezygnacji do pobrania w SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA.

Informacja dla rodziców  chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola

 Rodzicu !!!!

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

 

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców odbędzie się w terminie :

od 01 MARCA 2021 r. od godziny 8:00 do 15 MARCA 2021 r. do godziny 15:00.
Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2015; 2016; 2017; 2018. 
Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet , mogą zgłosić się  do SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym nie podlegają rekrutacji internetowej – wniosek  wraz z dokumentami ich rodzice składają w SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

 

NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Do pobrania: Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Skip to content