Rekrutacja

Uwaga Rodzice !!!
Rejestracja kandydatów
przystępujących do naboru
uzupełniającego
– wprowadzenie do systemu wniosków
na stronie dla Rodziców
od dnia 01.06.2023 r od godziny 8:00
do dnia 09.06.2023 r do godziny 15:00

Strona dla Rodziców: rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

W rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca do oddziału integracyjnego mogą wziąć udział dzieci z roczników:2019,2018,2017 NIE POSIADAJĄCE ORZECZEŃ O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM !!!!!!!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w CZERWCU 2023 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.13.2023 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/ 2024
Informacja dla rodziców chcących zapisać swoje dziecko do oddziału integracyjnego Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi
W rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca do oddziału integracyjnego mogą wziąć udział dzieci z roczników:2019,2018,2017 NIE POSIADAJĄCE ORZECZEŃ O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM !!!!!!!

Rodzicu !!!!
Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów odbędzie się drogą internetową.

Po rejestracji internetowej należy złożyć w placówce wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym.
Nie złożenie wniosku w formie papierowej powoduje odrzucenie wniosku w systemie.
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców i dostarczenie wniosków papierowych do placówki odbędzie się w terminie:
od 01 CZERWCA 2023 r. od godziny 8:00 do 09 CZERWCA 2023 r. do godziny 15:00.
Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet, mogą zgłosić się do SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

 

 

 

Do pobrania: Deklaracja „Kontynuacji wychowania przedszkolnego”

Do pobrania: Deklaracja „Rezygnacja z kontynuacji wychowania przedszkolnego”

Uwaga Rodzice !!!

Rejestracja kandydatów

przystępujących do naboru

wprowadzenie do systemu wniosków

na stronie dla Rodziców

od 01.03.2023 r. od godziny 8:00

do dnia 15.03.2023 r. do godziny 15:00

 

Strona dla Rodziców: www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w MARCU 2023 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.13.2023 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/ 2024

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej składają deklarację kontynuacji czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.
Składanie kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się  w terminie od:
15 LUTEGO 2023 r. od godziny 8:00 do 21 LUTEGO 2023 r. do godziny  15:00.
Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej, bądź nie złożenie w w/w terminie druku potwierdzenia woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej oznacza rezygnację z miejsca w  naszym przedszkolu.
 

Druk deklaracji kontynuacji lub rezygnacji do pobrania w SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA.

Informacja dla rodziców  chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola

 Rodzicu !!!!

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

Po rejestracji internetowej należy złożyć w placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców odbędzie się w terminie :

od 01 MARCA 2023 r. od godziny 8:00 do 15 MARCA 2023 r. do godziny 15:00.
Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2017; 2018; 2019; 2020. 
Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet , mogą zgłosić się  do SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym nie podlegają rekrutacji internetowej – wniosek  wraz z dokumentami ich rodzice składają w SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Do pobrania: Zarządzenie SP.0050.2.13.2023 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szk.2023 2024

Do pobrania: Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych

Skip to content