Rekrutacja

Listy dzieci zakwalifikowanych
Od 31.03.2022r godziny 8.00 dostępne są listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2022/2023 w postępowaniu rekrutacyjnym. Listy dostępne są w naszym przedszkolu, a także informacja o zakwalifikowaniu dziecka dostępna jest po zalogowaniu na platformie Vulcan.

Przypominamy o konieczności potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w terminie do 8 kwietnia 2022r, godz. 15.00.

Druk dostępny poniżej, w naszym przedszkolu, a także po zalogowaniu w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

Do pobrania: Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

 

Do pobrania: Deklaracja o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego od 1.09.2022r

Do pobrania: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 1 września 2022 r.

Uwaga Rodzice !!!

Rejestracja kandydatów

przystępujących do naboru

wprowadzenie do systemu wniosków

na stronie dla Rodziców

od 01.03.2022 r od godziny 8:00

do dnia 15.03.2022 r do godziny 15:00

 

Strona dla Rodziców: www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się w MARCU 2022 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.7.2022 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 14.01.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/ 2023

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej składają deklarację kontynuacji czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.
Składanie kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się  w terminie od:
15 LUTEGO 2022 r. od godziny 8:00 do 21 LUTEGO 2022 r. do godziny  15:00.
Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej  oznacza rezygnację z miejsca w  naszym przedszkolu.
 

Druk deklaracji kontynuacji lub rezygnacji do pobrania w SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA.

Informacja dla rodziców  chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola

 Rodzicu !!!!

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

 

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców odbędzie się w terminie :

od 01 MARCA 2022 r. od godziny 8:00 do 15 MARCA 2022 r. do godziny 15:00.
Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2016; 2017; 2018;2019. 
Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet , mogą zgłosić się  do SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym nie podlegają rekrutacji internetowej – wniosek  wraz z dokumentami ich rodzice składają w SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

 

Do pobrania: Zarządzenie Prezydent Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Do pobrania: Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych

Skip to content