Wielospecjalistyczna pomoc rodzicom dzieci z niepełnosprawnością

W naszym przedszkolu funkcjonuje Wielospecjalistyczna Pomoc Rodzicom Dzieci z Niepełnosprawnością. Jest to inicjatywa i zespół działań na rzecz pomocy rodzinom wychowującym dziecko z niepełnosprawnością. Skupia w sobie specjalistów pracujących w przedszkolu, prowadzących terapię z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju, jak i innego rodzaju działaniami wspierającymi.

W jej ramach oferowana jest pomoc:

> Rozmowy indywidualne ze specjalistami w razie potrzeby – konsultacyjne spotkania z inicjatywy rodzica lub specjalisty

> Rozmowy z innymi rodzicami na spotkaniach grupowych – forma pokrewna grupie wsparcia, na której rodzice mają możliwość wymiany informacji, doświadczeń, udzielenia sobie wzajemnej pomocy

> Mikro szkolenia na wybrane tematy – spotkania szkoleniowe, prowadzone przez specjalistów, dotyczące różnorakich aspektów  niepełnosprawności

> Warsztaty „rodzice z dziećmi” prowadzone przez specjalistów – spotkania rodziców i dzieci mające charakter zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój, jednocześnie będących instruktażem, jak bawić się w domu

> Zespoły terapeutyczne – spotkania specjalistów pracujących z dzieckiem z rodzicem w celu omówienia postępów i trudności w terapii

Na początku roku szkolnego na spotkaniu organizacyjnym rodzice mają możliwość wyboru zarówno najbardziej preferowanej formy wsparcia, jak i tematów mikro szkoleń. Pozwala to na rozpoznanie preferencji rodziców i dostosowanie oddziaływań do ich realnych potrzeb.

Skip to content