Strona główna

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało.
 
Janusz Korczak

 

Życzenia wakacje 2021

 

 

dzien taty 2021

 

 

 

wierszem malowane

KONKURS WOKALNO – RECYTATORSKI
„WIERSZEM MALOWANE I ŚPIEWANE”

W miesiącu maju nauczycielki Anna Janas, Katarzyna Muzykant i Sabina Poloczek po raz kolejny zorganizowały w naszym przedszkolu konkurs wokalno – recytatorski „Wierszem malowane i śpiewane”, który skierowany był do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do rudzkich placówek. Mali artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych lub recytatorskich w formie on-line. W konkursie wzięło udział 10 uczestników, a jego rozstrzygniecie nastąpiło 11.06.2021r.

W skład komisji konkursowej weszły: Pani Joanna Filipiak – kierownik Stacji Biblioteka
w Rudzie Śląskiej, Pani Patrycja Góralczyk – opiekun artystyczny zespołu „Fasolki na bis”, Pani Dominika Kandzior – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 21 w Rudzie Śląskiej. Komisja konkursowa jednogłośnie przyznała wszystkim uczestnikom pierwsze miejsca zwracając uwagę na bardzo wysoki poziom zaprezentowanych umiejętności artystycznych.

Lista nagrodzonych:

 • Franciszek Man, Maksymilian Ogierman i Antek Marszałek– Miejskie Przedszkole
  nr 47z Oddziałami Integracyjnymi
 • Bartosz Swat – Miejskie Przedszkole nr 40
 • Maja Kołodziej i Piotr Karolczyk  – Miejskie Przedszkole nr 43
 • Piotr Dyrda i Andrzej Błoński – Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej
  nr 35 Specjalnej
 • Denis Cyroń i Patryk Kotisz – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Św. Łukasza z oddziałami przedszkolnymi

 

 

dzien dziecka 2021

 

ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY ODBĘDĄ SIĘ DNIACH 01-15 CZERWCA 2021r.  W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, KTÓRE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.322.2020 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 r. PEŁNIĄ DYŻUR W MIESIĄCU LIPCU,BĄDŹ SIERPNIU.

 

dzien matki 2021

 

Czasowe ograniczenie działalności przedszkola

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z2021r. poz. 561) w okresie od 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021r. ogranicza się funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej poza oddziałem specjalnym działającym w przedszkolu.

W okresie wymienionym powyżej zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Wyjątek stanowią zajęcia zorganizowane na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wzory wniosków dostępne są w zakładce Domowe przedszkole:

W tej samej zakładce znajdą Państwo szczegóły dotyczące zdalnego nauczania.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Drodzy Rodzice!
W związku z tym, że przedszkola od poniedziałku 29 marca 2021r. do dnia 9 kwietnia 2021r. zostają zamknięte, w dniu jutrzejszym odwiedzi nas Zajączek.

Rodzice będący pracownikami służb medycznych oraz służb mundurowych, którzy chcą, by w tych dniach ich dzieciom była zapewniona opieka przedszkolna, proszeni są o zgłoszenie tego faktu wychowawcom. Informacja ta jest niezbędna do organizacji pracy placówki w ciągu najbliższych dni.

Ponadto prosimy, by obserwować dzieci w związku z rosnącą każdego dnia liczbą zakażeń na Sars-Cov-2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zalecamy niezwłoczny kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 

zarzadzenie dyrektora przedszkola23032021

zyczenia

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej informuje, że na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, w województwie śląskim rozpoczęta została akcja promująca aplikację STOP COVID ProteGO Safe.

Aplikacja to obok noszenia maseczki, zachowywania dystansu i dbania o higienę, kolejny element ochrony przed koronawirusem.

Prosimy o zapoznanie się z ulotkami edukacyjno – informacyjnymi zamieszczonymi poniżej :

baner na strone www proc ulotka elektroniczna 1 proc

 

scan0038

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA PRZEDSZKOLA

Od tego roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Studencką „Młodzi Młodym” w celu pozyskania 1% dla naszego przedszkola

DRODZY RODZICE ORAZ PRZYJACIELE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 47 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Każdy z Was może wspomóc nasze przedszkole przekazując 1% podatku na potrzeby naszej placówki. Potrzeby są ogromne .Chcielibyśmy, aby nasi wychowankowie spędzali czas w estetycznych, dobrze wyposażonych salach o co stale zabiegamy, dlatego uzyskaną kwotę przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych lub sprzętu i mebli do sal zajęć grupowych oraz indywidualnych.

Mamy nadzieję, że wesprzecie Państwo naszą inicjatywę. Z góry dziękujemy Wszystkim Ofiarodawcom ,którzy przekażą 1% na nasze przedszkole.

W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PRZEKAZAĆ SWÓJ 1% ?

Można wejść na stronę www.fsmm.pl i skorzystać z darmowego programu do rozliczenia podatku, bądź skorzystać z innego programu .

W deklaracji PIT należy wpisać:

KRS: 0000270261

Cel szczegółowy 1% : MP47 RUDA ŚLĄSKA 10141

WAŻNE !!!!!

Jeżeli chcecie Państwo, aby Wasze pieniądze wpłynęły i zostały przeznaczone na naszą placówkę to należy dokładnie wpisać cel szczegółowy, nic nie pomijając.

 

 

zarządzenie dyrektora przedszkola

 

 

Kampania "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech"-II edycja

 

Konkurs Plastyczny „Świąteczne Inspiracje”

W miesiącu grudniu nauczycielki Monika Kominek, Katarzyna Muzykant i Agnieszka Herczakowska – Kołodziej po raz kolejny zorganizowały w naszym przedszkolu konkurs plastyczny, który skierowany był do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do rudzkich przedszkoli i szkół. W tym roku uczestnicy mieli za zadanie wykonać dowolną ozdobę świąteczną. Na konkurs zgłoszonych zostało 20 prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22.01.2021r.

W skład komisji konkursowej weszły: Pani Joanna Filipiak – kierownik Stacji Biblioteka
w Rudzie Śląskiej, Pani Monika Czoik – Nowicka- rudzka poetka, autorka wierszy i bajek dla dzieci, Pani Dominika Kandzior – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 21 w Rudzie Śląskiej. Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością i pomysłowością. Komisja konkursowa oceniała pomysł, samodzielność wykonania pracy oraz estetykę. 

Lista nagrodzonych:

I miejsce:

 • Izabella Gromek – Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

 • Sandra Wyżgolik – Zamiejscowy oddział specjalny w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych

II miejsce:

 • Bartosz Swat – Miejskie Przedszkole nr 40
 • Nadia Różycka – Zamiejscowy oddział specjalny w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych
 • Ewelina Czaplok – Miejskie Przedszkole nr 40

III miejsce:

 • Milena Janoszczyk – Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

 • Maja Kołodziej – Miejskie Przedszkole nr 43

 • Krystian Kubiak – Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 35 Specjalnej

Wyróżnienie:

 • Borys Szarama i Piotr Karolczyk – Miejskie Przedszkole nr 43

 • Helena Heda i Weronika Kowalik – Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Oskar Czaplok, Nikola Kłos i Natalia Kaszyńska – Miejskie Przedszkole nr 40

 • Aleks Czerwik i Oliwia Pośpiech – Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych
 • Patryk Andrzejczyk – Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 35 Specjalnej
 • Paulina Jeruzal – Zamiejscowy oddział specjalny w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych

swiateczne inspiracje

 

 

 

zyczenia

 

kolorowe dni

 

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej, działając na podstawie art. 32a ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020, poz. 1845), w związku z potwierdzonym przypadkiem Covid-19 u osoby przebywającej
w Miejskim Przedszkolu Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi; 41-705 Ruda Śląska ul. Szramka 17 (nazwa
i adres placówki), zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie i NIEZWŁOCZNE odesłanie poniższego formularza wywiadu epidemiologicznego na adres e-mail psse_rsl.hdim@wp.pl w tytule wiadomości proszę wpisać – wywiad epidemiologiczny MP 47)
Osoby pełnoletnie wypełniają kwestionariusz wywiadu samodzielnie, a w przypadku dzieci, kwestionariusz wypełnia rodzic/opiekun.
Z uwagi na fakt, że osoba z pozytywnym wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 ostatni raz przebywała w placówce w dniu 30.11.2020r. zasadnym jest objęcie osób z bezpośredniego kontaktu 10-dniową kwarantanną, licząc od dnia następnego po ostatnim kontakcie z osobą zakażoną.
Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego ustalono, iż obowiązkową kwarantanną objęte są tylko osoby uwzględnione na liście kontaktów przesłanej do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rudzie Śląskiej przez Dyrekcję Miejskiego Przedszkola Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi; 41-705 Ruda Śląska ul. Szramka 17
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nakazuje poddanie się obowiązkowej kwarantannie tylko osobom z bezpośredniego kontaktu/styczności z osobą zakażoną COVID-19. Termin jej biegu, wynika z daty ostatniej styczności z osobą zakażoną, tzn. kwarantanna obowiązuje od 01.12.2020r. do 10.12.2020r., czas faktyczny (rzeczywisty) trwania kwarantanny od 03.12.2020r. do 10.12.2020r. (dotyczy dzieci z grupy Biedronki)

Listy osób poddanych kwarantannie do sprawdzenia u Dyrektora MP 47.

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast skontaktować się telefonicznie
z lekarzem POZ.
Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020r. poz. 2132) – W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
Obowiązek przekazania powyższych danych związany jest z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym – zgodnie z art. 32 i 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020r. poz. 1845) Odmowa udzielenia informacji organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej może skutkować odpowiedzialnością w związku z wykroczeniami określonymi w art. 114 Kodeksu wykroczeń i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dane są przetwarzane w celu prowadzenia ww. postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit g) i i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Do pobrania: Ankieta

 

 

 

 

scan0170

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

MOJA PIERWSZA KSIĄŻECZKA”

Jak co roku w naszym przedszkolu odbyła się VII edycja konkursu plastyczno-literackiego „Moja pierwsza książeczka”. Zainteresowanie konkursem było ogromne i wpłynęło mnóstwo pięknych prac, wśród których wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Jagoda Mzyk MP 12 „W ogródku królika Kiciusia”

II miejsce – Filip Szczyrba MP17 :Magiczna podróż w kosmos i Święty Mikołaj”

III miejsce – Oliwier Niszczorek MP17 – „Mały miś Kuba”

Wyróżnienia

Antonina Synowiec MP34 – „Marzenia Dorotki”

Dagmara Warzybok MP34 – „Przygody motylka Lulka”

Lena Skiba MP39 Bajkolandia – „Starszo swetra Lena”

Kinga Tetkowska MP9 – „Jak Kasztanka poznała Kingę”

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział.

 

 

Drodzy Rodzice\ Opiekunowie
Informujemy ,że Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi od dnia 02.11.2020 r wznawia swoją stacjonarną działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą .
Życzę Wam ,dzieciom i moim pracownikom dużo zdrowia, w tym trudnym dla Wszystkich czasie.

Jolanta Mitas-dyrektor

 

20201112 142353 0000 proc

 

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo  po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Rudzie Śląskiej oraz zgody Prezydenta Miasta Ruda Śląska , podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych  we wszystkich oddziałach w okresie od 23.10.2020 do 30.10.2020 r

Informuję jednocześnie , że nie podlegają Państwo kwarantannie.

W razie jakichkolwiek pytań  lub wątpliwości zapraszam  Państwa do kontaktu telefonicznego pod  numerem telefonu 32 2 427 782  w godzinach od 8 00 do 14 00.

Wiem, że to jest trudny okres, dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość, gdyż priorytetem  dla mnie jako dyrektora jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków ,Was Drodzy Rodzice ,Waszych rodzin oraz pracowników przedszkola.

W okresie czasowego ograniczenia pracy placówki będzie prowadzone kształcenie na odległość w formie pracy zdalnej.

Jolanta Mitas-dyrektor

skan

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!!! Przypominamy, że:

Na teren przedszkola  dla ochrony siebie i innych możliwe jest

maseczka

Ponadto:

– do przedszkola uczęszczają tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych;

– do przedszkola nie należy przyprowadzać dziecka, którego domownicy przebywają na kwarantannie;

– dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań , prosimy o obserwowanie dzieci.

Zachęcamy do przypomnienia sobie procedury postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej , która zamieszczona jest w Kąciku dla Rodziców

 

 

 

podziekowanie

 

zyczenia

 

mp47-1

 

 

 

mp47-2

Do pobrania: NASZ PROJEKT W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA ROK 2021

 

 

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE
Prosimy zapoznać się w Kąciku dla Rodziców z podzakładką : Ważne informacje dot funkcjonowania przedszkola w okresie zagrożenia epidemiologicznego a w niej z Procedurą bezpieczeństwa wewnętrznego i postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ,w tym COVID-19 w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi  ,wytycznymi GIS dot .żłobków  ,przedszkoli oraz oświadczeniami dla rodziców związanymi z procedurą bezpieczeństwa .

 

 

mp47-3

 

mp47-4

 

mp47-5

 

mp47-6

 

mp47-7

 

 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Dzieci to mali obywatele, którzy często nie wszystko rozumieją, ale zawsze widzą i odczuwają emocje swoich bliskich, a także obecne zmiany, jakie ostatnio nastały w ich codzienności. Najmłodsi z dnia na dzień przestali uczęszczać do przedszkola. W ciągu dnia nie mogą wychodzić na podwórko, by spotkać i pobawić się z rówieśnikami. Wspólne wyjścia z rodzicami są niemożliwe. Bezsprzecznie dzieci są w stanie dostrzec wiele istotnych zmian jakie zaszły w ich, dotąd, bardzo schematycznej codzienności. Przede wszystkim nie muszą chodzić do przedszkola, czy na dodatkowe zajęcia, a kontakt z rówieśnikami jest znacznie ograniczony. Wielu rodziców obecnie pozostaje w domu, podczas gdy wcześniej codziennie wychodzili do pracy. Istotną zmianą jest również, być może, sposób porozumiewania się rodziców i ich codziennie wykonywane czynności. Dzieci widzą, że rodzice częściej niż zwykle myją ręce, a do sklepu udają się sporadycznie. Rozmowy mamy i taty dotyczą najczęściej wirusa, a w telewizji tylko można zauważyć kanały informacyjne.

Niewątpliwie wielu z Nas odczuwa niepokój przed zakażeniem koronawirusem: Ważne, aby tego naszego lęku nie przekazać swojemu dziecku, w oczach którego jesteśmy autorytetem, a nasze ramiona bezpieczną przystanią dla Niego. Każde dziecko jest inne i w zupełnie inny sposób może zareagować na obecną sytuację. Z pewnością niektóre dzieci będą pełne radości i podekscytowania z powodu braku zajęć w przedszkolu, a tym samym mając czas na zabawy w domu. Ucieszą się, bo rodzice poświęcają im więcej czasu nie wychodząc do pracy Wrażliwe dzieci mogą odczuwać lęk i starach przed zmianami. Jeszcze inne dzieci, mogą czuć się ukarane koniecznością siedzenia w domu i obowiązkiem częstego i dokładnego mycia rąk. Zakaz wychodzenia na podwórko lub plac zabaw, który rodzice wprowadzają w dobrej wierze, dla dziecka może oznaczać karę.

Jak więc rozmawiać z dzieckiem? Jak zaopiekować się trudnymi emocjami dziecka – np. lękiem, złością – związanymi z pandemią? W jaki sposób wesprzeć dziecko, które tęskni za przedszkolem oraz znajomymi? To nie są łatwe kwestie. Warto jednak spróbować nakreślić dziecku problem, jaki obecnie ma miejsce, aby nie czuło się zlekceważone, a jego uczucia bagatelizowane. Ważne, by ilość przekazywanych informacji była dostosowana do wieku i potrzeb dziecka.

Do wyjaśnienia najmłodszym, czym jest koronawirus, można posłużyć się darmową książeczką pt. „Cześć. Jestem wirus – kuzyn grypy i przeziębienia. Nazywają mnie koronawirus” napisaną przez psycholog Manuelę Monina Cruz (poniżej umieszczamy link z możliwością pobrania). W książeczce zawarte są najważniejsze informacje na temat SARS-CoV-2 wraz z kolorowymi ilustracjami oraz krótkimi zaleceniami dotyczącymi ochrony przed zakażeniem.

https://www.medexpress.pl/uploads/files/20200315-121750-dzieci-koronawirus-poradnik.pdf

Pomocą dla dzieci i rodziców w oswojeniu nowej rzeczywistości może także się okazać publikacja dwóch Pań Psycholog „Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie”.

http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf

Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa to także pokazanie, że emocje jakie pociecha odczuwa są normalne. Jednocześnie warto zadbać, by dziecko umiało sobie z nimi dobrze poradzić. Warto pokazać dziecku, że mimo zagrożenia, można normalnie funkcjonować, jednak zachowując pewne środki ostrożności.

Dyrekcja MP47 z gronem pedagogicznym

 

 

mp47-8

 

 

 

Szanowni Państwo,
w związku z dużą liczbą zachorowań na grypę wśród wychowanków, a także z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na chorobę COVID-19 wywołaną przez koronawirusa  chcielibyśmy przekazać kilka informacji: do pobrania ……

 

mp47-9


Przedszkole nr 47 po raz drugi dołączyło do MEN-owskiego projektu „RAZEM NA ŚWIĘTA”.
Akcja polega na zorganizowaniu działań w ramach przedświątecznego wolontariatu. Nasza placówka przy zaangażowaniu pracowników przedszkola, rodziców oraz dzieci aktywnie uczestniczyła w projekcie na wielu polach:
1. Świąteczna zbiórka odzieży, słodyczy i zabawek dla podopiecznych Ochronki im. Aniołów Stróżów, działającej przy Parafii Św. Pawła w Nowym Bytomiu;
2. Pomoc bezdomnym zwierzętom – zbiórka karmy, koców oraz środków czystości dla schroniska w Rudzie Śląskiej oraz w Zabrzu-Biskupicach;
3. Udział w projekcie społecznym SZLACHETNA PACZKA – przygotowanie świątecznej pomocy dla Rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych, przekazanie darów Wolontariuszom (14 paczek) w czasie Weekendu Cudów;
4. Przyłączenie się do akcji DAJ MISIAKA DLA DZIECIAKA – wsparcie najmłodszych pacjentów onkologicznych leczonych w Zakładzie Radioterapii w Gliwicach, przekazanie nowych pluszaków personelowi szpitala;
5. Udział w WIELKIEJ ZBIÓRCE DARÓW – pomoc zwierzakom z całej Polski poprzez wysłanie zebranych rzeczy (50 paczek) na Targi Dobroczynne w Warszawie organizowane przez Fundację CENTAURUS;
6. Zbiórka soczków i słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Zabrzu w ramach upominków mikołajkowych.

mp47-10 mp47-11 mp47-12

Święto Niepodległości 11.11.2019

„Moja ziemio ukochana, od kołyski Ciebie znam,
w każdy dzień od samego rana
śpiewam Polska to mój kraj”
Monika i Michał Kluza
Fragment piosenki „Moja ziemio ukochana”


11 listopada obchodzimy święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to ważny dzień dla wszystkich Polaków, dlatego 8 listopada nasze przedszkole uczciło zbliżające się święto uroczystym apelem, w którym wystąpili najmłodsi. Dzieci zaprezentowały takie utwory jak „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy; „Flaga” Czesława Janczarskiego, „Polska” Ryszarda Przymus, oraz piosenkę wykonaną przez najmłodszego przedszkolaka pt. „Flaga”. Ponadto nauczycielki przedszkola przygotowały dla dzieci poruszającą inscenizację do piosenki Michała i Moniki Kluza pt. „”Moja ziemio ukochana”, oraz inscenizację do melodii Fryderyka Chopina „Tajemniczy las”, a o godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego biorąc tym samym udział w akcji MEN’u „Szkoła dla hymnu”.
Zdjęcia ….

 

„Przerwany marsz” – 80 – ta rocznica wybuchu II wojny światowej

Dnia 02.09.2019r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Panią Eleonorą Müller i Panią Dorotą Konieczną w ramach akcji „Przerwany marsz…”, która powstała z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. Akcja polegała na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Zarówno Pani Eleonora, jak i Pani Dorota to „Polskie Dzieci Wojny”, które urodziły się przed zakończeniem II wojny światowej i tym samym są ostatnimi świadkami tamtych tragicznych dni. Obie Panie opowiedziały naszym przedszkolakom o życiu dzieci w okresie okupacji, która przerwała ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku. Nasze dzieci słuchały Pań z ogromnym zaciekawieniem. Na koniec nie zabrakło uścisków i pamiątkowego zdjęcia.
Zdjęcia ….

 

 

 

mp47-13

 

 

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w Rudzie Śląskiej – Bykowinie. Swoją działalność rozpoczęło w 1989r. Położone jest z dala od ruchliwej ulicy. Na przełomie 2014/2015roku nasza placówka przeszła gruntowny remont. Zostały wymienione okna, ogrzewanie oraz odremontowane wszystkie sale zajęć.

mp47-15mp47-16mp47-17

Przestrzeń wokół przedszkola zajmuje duży ogród, który umożliwia organizowanie wielu ciekawych sytuacji edukacyjnych. Nasz plac zabaw jest wyposażony w liczne urządzenia ogrodowe, które zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęcają do zabawy. Jest to także doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć aktywizujących, doświadczeń i obserwacji przyrodniczych, gdyż wspólnie z rodzicami naszych wychowanków posadziliśmy wiele ozdobnych roślin, krzewów i drzewek.

 

mp47-18mp47-19mp47-20

 

Naszym celem jest optymalny na miarę możliwości rozwój psychofizyczny każdego wychowanka we wszystkich sferach osobowości oraz skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacyjnym.

Naszą wizją jest:

 • Wspieranie dzieci, tak aby mogły rozwijać się i zdobywać wiedzę we własnym tempie, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.
 • Prowadzenie placówki przyjaznej, innowacyjnej, przygotowującej dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionej na osiąganie sukcesu.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględnienie w swoich działaniach potrzeb środowiska.
 • Podtrzymywanie atmosfery sprzyjającej akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałanie izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.
 • Wspomaganie rodziców w działaniach wychowawczych oraz edukacyjnych.
 • Umożliwienie Rodzicom aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
 • Zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez jego własną i wielostronną aktywność, zwłaszcza twórczą.
 • Prowadzenie Programu Wychowawczego Przedszkola ukierunkowanego na dziecko, jego potrzeby, umożliwiający mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Posiadanie wykwalifikowanej, kompetentnej, zaangażowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.
 • Stworzenie dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Przestrzeganie praw dziecka, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 • Promowanie osiągnięć przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Przygotowanie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju do pełnego uczestnictwa i funkcjonowania w grupie integracyjnej

Placówka przygotowana jest na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu znajdują się długie korytarze, wygodne szatnie oraz przestronne sale umożliwiające swobodne poruszanie się dzieci z dysfunkcjami. Placówka wyposażona jest w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i wiele kącików zainteresowań z dużą ilością zabawek.
Nauczycielki starają się, aby wystrój przedszkola cieszył i przykuwał uwagę. Służą temu kolorowe przestrzenne dekoracje w salach i na korytarzach przedstawiające scenki z bajek lub dekoracje związane z aktualną porą roku.

mp47-21mp47-22mp47-23

mp47-24mp47-25mp47-26

mp47-27mp47-28mp47-29

mp47-30

 

Mamy także odpowiednio wyposażone łazienki , które również uwzględniają potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

mp47-31mp47-32mp47-33

 

Nad rozwojem naszych wychowanków czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Placówka zatrudnia: nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologa, logopedę, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów oraz specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej i terapii SI.
Wychowankowie odnajdują w nauczycielach wsparcie, zapewniają dzieciom podmiotowe traktowanie i dbają o ich wielostronny rozwój. Partnerska i pogodna atmosfera w przedszkolu, życzliwi nauczyciele i pracownicy wspierają rozwój dzieci i umiejętnie otaczają je opieką.

Przy wejściu głównym do naszego przedszkola, znajduje się kącik informacyjny dla rodziców naszych wychowanków, w którym znaleźć można między innymi, ważne informacje dotyczące:

 • aktualnej tematyki związanej z miesięcznym planem pracy od poszczególnych wychowawców,
 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

mp47-34
Opisując nasze przedszkole nie możemy zapomnieć również o licznych pomocach dydaktycznych potrzebnych do stwarzania różnych sytuacji edukacyjnych.
Jako nieliczne przedszkole w mieście dysponujemy salą gimnastyczną, w której odbywają się min. zajęcia ruchowe, muzyczne, zabawy. Sala stwarza możliwość uczestniczenia w wielu przedstawieniach, koncertach, balach przebierańców i innych imprezach okolicznościowych.

mp47-35mp47-36

 

Na terenie przedszkola znajdują się specjalistyczne gabinety: logopedyczny, psychologa oraz pokoje do indywidualnej pracy umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

mp47-37mp47-38mp47-39

mp47-40mp47-41mp47-42

 

Dzięki pozyskaniu funduszy z akcji „ Reklama dzieciom” mamy dobrze wyposażoną Sala Doświadczania Świata.

mp47-43

 

Posiadam również zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.
Na koniec warto dodać, że nasze przedszkole stara się zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług edukacyjnych, kładąc nacisk na stosowanie metod aktywnych i aktywizujących. Panuje w nim atmosfera życzliwości, otwartości i wzajemnego zaufania. Jest miejscem dobrej i twórczej zabawy, w którym dzieci czują się jak u siebie w domu.Skip to content