Kadra

Naszym mottem jest: „ Mówimy dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
Janusz Korczak

KADRA PEDAGOGICZNA:
Dyrektor Przedszkola mgr Jolanta Mitas – pedagogika wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, organizacja i zarządzanie oświatą

Zastępca Dyrektora Przedszkola mgr Wioleta Myller – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika.

NAUCZYCIELE:
mgr Grażyna Kumnacka – pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, terapia SI
– mgr Agnieszka Herczakowska – Kołodziej – psycholog, pedagogika zdrowia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej ,III stopniowy kurs terapii behewioralnej , kurs kwalifikacyjny –dogoterapia ,kurs certyfikowany-Trening Umiejętności Społecznych
mgr Monika Kominek – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym- kurs certyfikowany diagnoza i terapia pedagogiczna
mgr Iwona Barszcz – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią, surdopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
mgr Katarzyna Skutnik – pedagogika przedszkolna, pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej tyflopedagogika, integracja sensoryczna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –oligofrenopedagogika
mgr Edyta Wilk – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z logopedią, terapia pedagogiczna z arteterapią, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, organizacja i zarządzanie oświatą
mgr Katarzyna Demczuk-Romanowska – logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna
mgr Jolanta Szafran – pedagogika przedszkolna, nauczanie i wychowanie integracyjne z terapią pedagogiczną, surdopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
mgr Katarzyna Muzykant – terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika specjalna, trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym- kurs certyfikowany, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
mgr Anna Janas – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, integracja sensoryczna
mgr Agata Bogobowicz –  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika społeczna, pedagogika socjalno – opiekuńcza, oligofrenopedagogika
– mgr  Joanna Holeczek– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika z informatyką ,kształcenie i wychowanie dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu ,surdopedagogika, terapia SI
mgr Elżbieta Markiewicz – edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ,rehabilitant ruchowy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej, terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową
mgr Justyna Pawlik – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika
mgr Sabina Poloczek – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika, terapeuta zajęciowy , wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej ,edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
mgr Irena Sega – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, diagnoza i terapia pedagogiczna
mgr Dominika Dragon – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
mgr Małgorzata Zbytniewska – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne , edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
mgr Beata Nowakowska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika
mgr Patrycja Lomania – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne , edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych , język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
mgr Karolina Pindel – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika
mgr Agnieszka Palczewska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna, teologia
mgr Hanna Pyka – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ,edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, Trening Umiejętności Społecznych TUS – kurs certyfikowany, integracja sensoryczna
mgr Danuta Wiśniewska– edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Ganczarczyk– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, tytuł zawodowego muzyka gry na altówce, ukończona klasa skrzypiec
lic Klaudia Binias – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna,
mgr Iwona Janisz – filologia angielska-specjalizacja nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy administracji i obsługi:
Obsługa administracyjno-biurowa
1.Monika Fedorowicz- główna księgowa
2.Agnieszka Kramarczyk –pomoc administracyjna

Pomoce nauczyciela:
1.Alicja Matura
2.Barbara Mania
3.Agnieszka Lyszczok
4.Benita Polak
5.Aneta Sojka
6.Ewa Wietrzykowska

Woźne oddziałowe:
1.Bożena Dewar
2.Katarzyna Folkert
3.Justyna Kulesza
4.Anna Karpała
5.Joanna Kucharska
6.Alicja Matura
7.Wioleta Mazur
8.Urszula Ratajczak

Pracownicy kuchni:
1.Halina Kaczor
2.Brygida Kielar
3.Emilia Kiona
4.Agnieszka Lyszczok
5.Swietłana Patłacz
6.Jagoda Wietrzykowska -intendent

Pracownicy gospodarczy
1.Wiesław Hochman
2.Jan Stawik
3.Zdzisław Wasik

Skip to content