Kadra

Naszym mottem jest: „ Mówimy dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
Janusz Korczak

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor Przedszkola mgr Jolanta Mitas – pedagogika wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, organizacja i zarządzanie oświatą

Zastępca Dyrektora Przedszkola mgr Wioleta Myller – edukacja wczesnoszkolna                               i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –oligofrenopedagogika, trener 1 stopnia Sensoplastyka®

NAUCZYCIELE:

mgr Iwona Barszcz – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną    i logopedią, surdopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

lic Klaudia Binias– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna,

mgr Agata Bogobowicz –  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika społeczna, pedagogika socjalno – opiekuńcza, oligofrenopedagogika, terapia ręki I i II stopnia –kurs certyfikowany

mgr Katarzyna Demczuk-Romanowska – logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna

mgr Dominika Dragon -wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

mgr Katarzyna Ganczarczyk– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, tytuł zawodowego muzyka gry na altówce, ukończona klasa skrzypiec

– mgr Agnieszka Herczakowska – Kołodziej – psycholog, pedagogika zdrowia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej ,III stopniowy kurs terapii behewioralnej , kurs kwalifikacyjny –dogoterapia ,kurs certyfikowany-Trening Umiejętności Społecznych, trener 1 stopnia Sensoplastyka®

– mgr  Joanna Holeczek– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika z informatyką ,kształcenie i wychowanie dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu ,surdopedagogika, terapia SI

mgr Anna Janas – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, integracja sensoryczna

mgr Iwona Janisz– filologia angielska-specjalizacja nauczyciel języka angielskiego

mgr Martyna Kasperczyk–  edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika

mgr Aleksandra Knapik – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, instruktor rytmiki-kurs certyfikowany

mgr Monika Kominek – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym- kurs certyfikowany diagnoza i terapia pedagogiczna, terapia ręki I i II stopnia –kurs certyfikowany

mgr Patrycja Lomania -zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne , edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych , język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

mgr Agnieszka Marszałek– edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika z terapią zajęciową  pedagogika penitencjarna, surdopedagogika i tyflopedagogika

mgr Katarzyna Muzykant – terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika specjalna, trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym- kurs certyfikowany, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem                           i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, trener 1 stopnia Sensoplastyka®, terapia ręki I i II stopnia –kurs certyfikowany

mgr Beata Nowakowska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –oligofrenopedagogika

 

mgr Aleksandra Nowok– edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

mgr Agnieszka Palczewska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna, teologia

mgr Justyna Pawlik – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika

mgr Karolina Pindel – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Sabina Poloczek – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika, terapeuta zajęciowy , wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej ,edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

mgr Hanna Pyka – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ,edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, Trening Umiejętności Społecznych TUS – kurs certyfikowany, integracja sensoryczna

mgr Irena Sega – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Katarzyna Skutnik – pedagogika przedszkolna, pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej tyflopedagogika, integracja sensoryczna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –oligofrenopedagogika

mgr Jolanta Szafran – pedagogika przedszkolna, nauczanie i wychowanie integracyjne                z terapią pedagogiczną, surdopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem                i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

mgr Edyta Wilk – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z logopedią, terapia pedagogiczna z arteterapią, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, organizacja i zarządzanie oświatą

mgr Danuta Wiśniewska– edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Pracownicy administracji i obsługi:

Obsługa administracyjno-biurowa

1.Monika Fedorowicz- główna księgowa

2.Agnieszka Kramarczyk –pomoc administracyjna

Pomoce nauczyciela:

1.Beata Mańka

2.Alicja Matura

3.Julia Nowak

4.Agnieszka Lyszczok

5.Benita Polak

6.Aneta Sojka

7.Nikola Sladczyk

8.Anna Tarabura

9.Ewa Wietrzykowska

Woźne oddziałowe:

1.Bożena Dewar

2.Katarzyna Folkert

3.Justyna Kulesza

4.Anna Karpała

5.Joanna Kucharska

6.Alicja Matura

7.Wioleta Mazur

8.Urszula Ratajczak

Pracownicy kuchni:

  1. Halina Kaczor
  2. Brygida Kielar
  3. Emilia Kiona
  4. Agnieszka Lyszczok
  5. Swietłana Patłacz
  6. Jagoda Wietrzykowska -intendent

Pracownicy gospodarczy

  1. Wiesław Hochman
  2. Jan Stawik
  3. Zdzisław Wasik
Skip to content