Kadra

Naszym mottem jest: „ Mówimy dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
Janusz Korczak

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor Przedszkola mgr Jolanta Mitas – pedagogika wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, organizacja i zarządzanie oświatą

Zastępca Dyrektora Przedszkola mgr Grażyna Kumnacka – pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, terapia SI

NAUCZYCIELE:

– mgr Agnieszka Herczakowska – Kołodziej – psycholog, pedagogika zdrowia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej ,III stopniowy kurs terapii behewioralnej , kurs kwalifikacyjny –dogoterapia ,kurs certyfikowany-Trening Umiejętności Społecznych

mgr Małgorzata Surdyk – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna , terapia pedagogiczna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

mgr Monika Kominek – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym- kurs certyfikowany diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Iwona Barszcz – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią, surdopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

mgr Katarzyna Skutnik – pedagogika przedszkolna, pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, tyflopedagogika, terapia sensoryczna

mgr Katarzyna Demczuk-Romanowska – logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna

mgr Jolanta Szafran – pedagogika przedszkolna, nauczanie i wychowanie integracyjne z terapią pedagogiczną, surdopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

mgr Katarzyna Muzykant – terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika specjalna, trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym- kurs certyfikowany, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

mgr Anna Janas – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, terapia sensoryczna

mgr Agata Bogobowicz –  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika społeczna, pedagogika socjalno – opiekuńcza, oligofrenopedagogika

– mgr Holeczek Joanna – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika z informatyką ,kształcenie i wychowanie dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu ,surdopedagogika

mgr Elżbieta Markiewicz – edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ,rehabilitant ruchowy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej, terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową

mgr Wincek Anna– nauczyciel języka angielskiego(filologia angielska),wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

mgr Myller Wioleta – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Pawlik Justyna – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Poloczek Sabina – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika, terapeuta zajęciowy , wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej ,edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

mgr Sega Irena – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Dragon Dominika -wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

mgr Koj Maria – katechetka( pedagogika religijna i katechetyka oraz pedagogika społeczno- opiekuńcza)

lic. Małgorzata Zbytniewska – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

mgr Beata Nowakowska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, logopedia

– mgr Libront  Ewelina – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią, logopedia z glottodydaktyką

mgr Agnieszka Jawny – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, filologia germańska, nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Patrycja Lomania -zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne , edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych , język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

mgr Patrycja Ptaszek – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, instrumentalistka -gra na instrumencie-gitara

mgr Edyta Suda – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z logopedią, terapia pedagogiczna z arteterapią, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

mgr Karolina Pindel – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Agnieszka Palczewska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna, teologia

mgr Hanna Pyka – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ,edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, Trening Umiejętności Społecznych TUS – kurs certyfikowany

Pracownicy administracji i obsługi:

Obsługa administracyjno-biurowa

1.Monika Fedorowicz- główna księgowa

2.Agnieszka Kramarczyk –pomoc administracyjna

Pomoce nauczyciela:

1.Zofia Balcerowicz

2.Justyna Kulesza

3.Benita Polak

4.Aneta Sojka

5.Ewa Wietrzykowska

Woźne oddziałowe:

1. Bożena Dewar

2.Katarzyna Folkert

3.Bożena Indyk

4.Anna Karpała

5.Joanna Kucharska

6.Justyna Kulesza

7.Jolanta Kopyto

8.Urszula Ratajczak

Pracownicy kuchni:

1. Halina Kaczor
2. Brygida Kielar

3. Emilia Kiona
4. Teresa Kossowska

5. Swietłana Patłacz
6. Jagoda Wietrzykowska -intendent

Pracownicy gospodarczy

1. Christian Kot

2. Zdzisław Wasik

3. Hochman Wiesław 

4. Krajanowski JerzySkip to content