Kadra

Naszym mottem jest: „ Mówimy dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
Janusz Korczak

KADRA PEDAGOGICZNA:
Dyrektor Przedszkola mgr Jolanta Mitas – pedagogika wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, organizacja i zarządzanie oświatą

Zastępca Dyrektora Przedszkola mgr Edyta Suda – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z logopedią, terapia pedagogiczna z arteterapią, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, organizacja i zarządzanie oświatą

NAUCZYCIELE:
– mgr Grażyna Kumnacka – pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, terapia SI
– mgr Agnieszka Herczakowska – Kołodziej – psycholog, pedagogika zdrowia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej ,III stopniowy kurs terapii behewioralnej , kurs kwalifikacyjny –dogoterapia ,kurs certyfikowany-Trening Umiejętności Społecznych
– mgr Monika Kominek – zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym- kurs certyfikowany diagnoza i terapia pedagogiczna
– mgr Iwona Barszcz – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią, surdopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
– mgr Katarzyna Skutnik – pedagogika przedszkolna, pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej tyflopedagogika, integracja sensoryczna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika
– mgr Katarzyna Demczuk-Romanowska – logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna
– mgr Jolanta Szafran – pedagogika przedszkolna, nauczanie i wychowanie integracyjne z terapią pedagogiczną, surdopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
– mgr Katarzyna Muzykant – terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika specjalna, trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym- kurs certyfikowany, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
– mgr Anna Janas – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, integracja sensoryczna
– mgr Agata Bogobowicz –  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika społeczna, pedagogika socjalno – opiekuńcza, oligofrenopedagogika
– mgr  Joanna Holeczek– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika z informatyką ,kształcenie i wychowanie dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu ,surdopedagogika, terapia SI
– mgr Elżbieta Markiewicz – edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ,rehabilitant ruchowy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej, terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową
– mgr Wioleta Myller – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika
– mgr Justyna Pawlik – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika
– mgr Sabina Poloczek – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika, terapeuta zajęciowy , wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej ,edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
– mgr Irena Sega – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, diagnoza i terapia pedagogiczna
– mgr Dominika Dragon -wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
– mgr Małgorzata Zbytniewska – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne , edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika
– mgr Beata Nowakowska – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika
– mgr Patrycja Lomania -zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne , edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych , język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
– mgr Karolina Pindel – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika
– mgr Agnieszka Palczewska – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; teologia – specjalność katechetyczno-pastoralna
– mgr Hanna Pyka – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ,edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, Trening Umiejętności Społecznych TUS – kurs certyfikowany, integracja sensoryczna
– mgr Danuta Wiśniewska– edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
– mgr Katarzyna Ganczarczyk – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, tytuł zawodowego muzyka gry na altówce, ukończona klasa skrzypiec
– lic Klaudia Binias – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna,
– mgr Iwona Janisz – filologia angielska-specjalizacja nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy administracji i obsługi:
Obsługa administracyjno-biurowa
1. Monika Fedorowicz- główna księgowa
2. Agnieszka Kramarczyk –pomoc administracyjna

Pomoce nauczyciela:
1. Alicja Matura
2. Barbara Mania
3. Agnieszka Lyszczok
4. Benita Polak
5. Aneta Sojka
6. Ewa Wietrzykowska

Woźne oddziałowe:
1. Bożena Dewar
2. Katarzyna Folkert
3. Justyna Kulesza
4. Anna Karpała
5. Joanna Kucharska
6. Alicja Matura
7. Wioleta Mazur
8. Urszula Ratajczak

Pracownicy kuchni:
1. Halina Kaczor
2. Brygida Kielar
3. Emilia Kiona
4. Agnieszka Lyszczok
5. Swietłana Patłacz
6. Jagoda Wietrzykowska -intendent

Pracownicy gospodarczy
1. Wiesław Hochman
2. Jan Stawik
3. Zdzisław Wasik

 

 

 Skip to content