RODO

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:
Roman Laszczyk, e-mail: iod@topsupport.pl

Ogólny obowiązek informacyjny

Druki dla rodziców:

Wizerunek_dziecko – zgoda + klauzula art. 6 ust. 1 lit. a

DYŻUR WAKACYJNY DRUK DEKLARACJI I KLAUZULA INFORMACYJNA

Odbiór dziecka indywidualnie – nowa zgoda + transport

Skip to content