Dogoterapia

Do pobrania: 2019/2020 czerwiec Dogoterapia 1 Dogoterapia 2 Dogoterapia 3 Dogoterapia 4

Do pobrania: 2019/2020 maj dogoterapia 1 dogoterapia 2 dogoterapia 3 dogoterapia 4

Do pobrania: 2019/2020 kwiecień dogoterapia 1dogoterapia 2,  dogoterapia 4dogoterapia 5

Do pobrania: 2019/2020 marzec dogoterapia 1, dogoterapia 2dogoterapia 3, dogoterapia 4

Do pobrania: Pies a koronawirus

Do pobrania: Dogoterapia 2019/2020 luty

Do pobrania: Dogoterapia 2019/2020 styczeń

Do pobrania: Dogoterapia 2019/2020 grudzień

Do pobrania: Dogoterapia 2019/2020 listopad

Do pobrania: Dogoterapia 2019/2020 – wrzesień

Do pobrania: Dogoterapia 2019/2020 – październik

 

Od września roku szkolnego 2017/2018 w naszym przedszkolu prowadzona jest dogoterapia, jako dodatkowa metoda wspomagania rozwoju i terapii dzieci z niepełnosprawnością.

Co to jest dogoterapia?

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rozwoju, terapii i rehabilitacji człowieka z czynnym udziałem odpowiednio przygotowanego psa i pod okiem wykwalifikowanej osoby prowadzącej. Zajęcia mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

Zajęcia rekreacyjne – zajęcia relaksujące, dostarczające pozytywnych emocji związanych z relacją ze zwierzęciem, motywujące do podejmowania aktywności. Mogą mieć charakter zajęć spontanicznych lub zaplanowanych i przygotowanych.

Zajęcia edukacyjne – zajęcia wspomagające edukację osób poprzez udział psa jako motywatora do podejmowania działania. Ich nieodłączną częścią jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczestników, w oparciu o aktualne potrzeby i możliwości rozwojowe.

Zajęcia terapeutyczne – działanie terapeutyczne, ukierunkowane na konkretne cele, zaplanowane i dostosowane do potrzeb uczestników. Przebieg zajęć i efekty terapeutyczne są dokumentowane i analizowane.

Na zajęciach dogoterapeutycznych w naszym przedszkolu realizowane są ćwiczenia rozwijające obszary funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnościa, wymagające stymulacji i usprawniania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Grupy ćwiczeń:

– Swobodna aktywność z udziałem psa;
– Kształtowanie prawidłowej, bezpiecznej relacji dziecko –pies;
– Rozwijanie podstawowej wiedzy na temat psa, sposobu zachowania się w jego obecności, opieki nad nim;
– Ćwiczenia rozwijające małą i dużą motorykę;
– Ćwiczenia usprawniające mowę czynną i bierną;
– Ćwiczenia rozwijające funkcje w obrębie sfery społeczno – emocjonalnej;
– Ćwiczenia usprawniające percepcje wzrokową i słuchową;
– Ćwiczenia stymulujące sferę sensoryczną;
– Ćwiczenia relaksacyjne z wykorzystaniem kontaktu dotykowego ze zwierzęciem.

Osoba prowadząca:
Agnieszka Herczakowska

psycholog
dogoterapeuta

Pobierz: Dogoterapia …

Skip to content