Kącik dla Rodziców

Zasady ubiegania się o dowóz dzieci niepełnosprawnych

Procedura bezpieczeństwa dotycząca postępowania z dziećmi –wychowankami niepełnosprawnymi przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach w rudzie śląskiej korzystających z dowozu do i z placówki oświatowej związana z występowaniem chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19

Oświadczenie dla rodziców związane z procedurą bezpieczeństwa

Wytyczne GIS żłobki przedszkola

Procedura bezpieczeństwa wew i postępowania na wypadek wystąpienia choroby_zakaźnej ,w tym COVID-19 w MP47

Oświadczenie -załącznik do Regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie

Dyżur wakacyjny 2022

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej

Konsultacje z rodzicami

System motywacyjny

Ramowy Rozkład Dnia

Kalendarz roku szkolnego i uroczystości

Katecheza 2022/2023

Jadłospis

Procedury w zakresie bezpieczeństwa

Metody pracy z dziećmi w naszym przedszkolu

Przedszkolak pełen zdrowia

Czytajmy dzieciom na głos

Skip to content