Kółko przyrodnicze

MALI STRAŻNICY PRZYRODY”

Celem prowadzonych zajęć jest budzenie zainteresowania przyrodą i kształtowanie pożądanych postaw wobec niej, kształtowanie u dzieci cech takich jak odpowiedzialność, dokładność, obowiązkowość, wytrwałość oraz praca w zespole. Dzieci wzbogacają swoje wiadomości, poszerzają wiedzę ekologiczną oraz dotyczącą środowiska naszego regionu. Ponadto przedszkolaki należące do kółka uczą się właściwego zachowania w parku, lesie, sadzie itp. Prowadzone są również zabawy badawcze celem zgłębienia wiedzy przyrodniczej, modelowanie zainteresowania i zaciekawienia. Treści przyrodnicze realizowane na zajęciach kółka przyrodniczego zostały podzielone na bloki tematyczne odpowiadające porom roku.

PROWADZĄCE: Jolanta Szafran i Agnieszka Herczakowska

Skip to content